20.4.2017: Street hockey

Ve čtvrtek 20. dubna se konalo finále Street hockeye, které pořádá Revirní bratrská pojišťovna. Finále se konalo ve Sportovním centru v Ostravě Dubině. Sjelo se zde celkem 64 družstev ze severní Moravy. Úspěchem pro nás bylo, že jsme se sem vůbec probojovali. 
Za naši školu hráli žáci ze 6. třídy - V. Brener, D. Smyček, K. Gongol, T. Kohut a V. Randýsek a ze 7. třídy P. Janecký. Hrálo se formou pavouka, kdy po prohře škola již dále nepostupovala. My jsme prohráli s Ostravany 1 : 3. 

                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


 

19.4.2017: Návštěva Podvysoké

Ve středu 19. dubna sněžilo a byla pěkná zima. Našim žákům to však vůbec nevadilo, protože ten den nemuseli do školy, jelikož bylo vyhlášeno ředitelské volno. Celý učitelský sbor byl totiž pozván na Slovensko do partnerské školy v Podvysoké, která oslavovala 40. výročí od svého založení (1977 - 2017). 
V sále nás čekal nejen kulturní program slovenských dětí, ale i bohaté a velmi chutné pohoštění. Vyměnili jsme si vzájemně své pedagogické zkušenosti, řekli si, co nového se událo u nás i u nich, a v pozdních odpoledních hodinách jsme se vydali na cestu zpět do České republiky, kdy si každý z nás odvážel na památku malý dárek. 
Děkujeme slovenským přátelům za hezky prožitý den a přejeme jim mnoho pracovních úspěchů a pohody do dalších let.

                                                                                                                                           Mgr. Dagmar Raabová


 

18.4.2017: Velikonoční laťka

Hned po Velikonocích v úterý 18. dubna se skákala v Základní škole na Morávce Velikonoční laťka, určená pro chlapce a děvčata II. stupně.
Reprezentovali:
6. třída - T. Kohut, K. Gongol
7. třída - K. Tobola, A. Dudová, A. Liberdová
8. třída - N. Biolková
9. třída - R. Belan, V. Kryštof, D. Lanča

Umístění:
kategorie dívky 6. - 9. třída - 1. místo Biolková N.
kategorie chlapci 6. - 7. třída - 2. místo Kohut T., 3. místo Tobola K.
kategorie chlapci 8. - 9. třída - 2. místo Belan R.

Děkujeme žákům za velmi pěknou reprezentaci.

                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


 

11., 12.4.2017: Včely a včelaři

V úterý 11. dubna se šla naše třída podívat do muzea Lašská jizba na včelařskou výstavu. Paní Rusková nám ukázala různé pomůcky, které včelaři používají ke své práci. Měli jsme možnost ochutnat med lesní, květový, luční nebo šlehaný. Pak jsme dostali pracovní listy s otázkami, na které jsme hledali odpovědi, jež jsme nacházeli na deseti panelech umístěných v muzeu. Po zodpovězení všech otázek jsme si pracovní listy společně zkontrolovali.
Své nabyté vědomosti jsme si pak ještě prohloubili druhý den, tj. ve středu 12. dubna, kdy jsme, 3. až 9. třída, zavítali do kulturního domu na přednášku, kterou vedl včelař z Pržna. Vyprávěl nám o životě včel, promítal různé obrázky, na nichž bylo zachyceno např. žihadlo, oči, nohy, křídla ... Práce včel je nezastupitelná. Přejme jim konečně příznivé jarní počasí. Přednáška i výstava se nám moc líbily. 

                                                                                                                                Pavlína Černá, žákyně 6. třídy


 

10.4.2017: Souboj čtenářů

V pondělí 10. dubna se žáci 6. třídy zúčastnili Souboje čtenářů. Jde o celorepublikovou soutěž, která je vyhlášena vždy pro 6. třídy v rámci kampaně Rosteme s knihou. Do této soutěže se může přihlásit jen omezený počet škol, takže po vyhlášení soutěže před Vánocemi jsme se rychle zaregistrovali. V letošním roce do Souboje čtenářů bylo vybráno 90 základních škol a víceletých gymnázií z celé republiky a my jsme byli mezi nimi. V únoru do školy přišel balík knih, vždy pět knih z každého titulu:
Zuby nehty - Ilona Březinová a kol.
Běž, chlapče, běž - Uri Orlev
Ztraceni v čase - Petra Braunová
Válka proti superkrávám - A. Audhild Solbergová
Král Karel IV. - Veronika Válková
Každý žák obdržel jednu z knih, kterou měl přečíst a udělat si poznámky. 10. dubna jsme se odebrali do počítačové učebny a přesně v 10.00 hod. se nám zobrazilo 25 otázek, na které žáci odpověděli. Jejich odpovědi zapisoval na počítači Ondra Klimíček, který pak vypracovaný test odeslal do Prahy. Z 90 škol jsme obsadili 59. místo. 
Žákům se soutěž líbila, knihy je zaujaly a během soutěže děti v týmu velmi dobře spolupracovaly.

                                                                                                                                             Mgr. Dagmar Raabová 

6.4.2017: Minikopaná

Ve čtvrtek 6. dubna se na stadionu Stovky ve Frýdku - Místku konalo okrskové kolo v minikopané pro chlapce II. stupně. Naši školu reprezentovali jednak chlapci z 8. třídy - M. Ondračka, D. Bauer, A. Tomis, jednak z 9. třídy - R. Belan, K. Šebesta, D. Lanča, D. Figa, V. Kryštof a A. Zápalka. Družstvo obsadilo 4. místo.

                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


 

28.3.2017: Den naruby

V úterý 28. března se ve škole uskutečnil Den naruby. My, žáci 9. třídy, jsme si s učiteli vyměnili role a mohli jsme si na pár hodin vyzkoušet, jaké to je být učitelem.
Ráno jsme se sešli v naší třídě, která nám posloužila jako společná sborovna. Za chvíli jste odsud již mohli cítit vůni kávy nebo čaje, které jsme si zde vařili. Když zazvonilo na první hodinu, vzali jsme si své nápoje, přípravu na vyučovací hodinu a vyrazili do předem určené třídy.
Já a Lukáš Pešat jsme si vybrali 5. třídu. Původně nás jímaly mírné obavy, zda tuto třídu kázeňsky zvládneme, ale nakonec se ukázalo, že tyto obavy byly zbytečné.
Kromě samotného učení jsme také samozřejmě zkoušeli. Musím říct, že jsme byli mírní, protože téměř všichni dostali jedničku. Našli se však takoví, kteří odmítali pracovat, a tak jsme byli nuceni zasáhnout a zlobivce zapsat do kázeňského sešitu. Zápis zněl: Střílí po učitelích! Zbraň našemu střelci byla zabavena, a jak jsme se dočetli v kázeňském sešitu, dotyčný již v minulosti použil vůči spolužákům své ruce, lepidlo či mrkev.
Došli jsme k poznání, že práce učitelů není vůbec jednoduchá, a mnozí spolužáci se nechali slyšet, že by ji nechtěli vykonávat. Každopádně to pro nás byla parádní zkušenost a pevně věřím, že našim žákům se Den naruby také líbil.

                                                                                                                                                  Radim Peternai, žák 9. třídy


 

17.3.2017: Matematický klokan

V pátek 17.3. 2017 si mohli žáci prvního i druhého stupně poměřit své dovednosti v soutěži Matematický klokan. 
Tato mezinárodní soutěž má na ZŠ 4 kategorie. V určeném čase počítají žáci úlohy 18 (kategore Cvrček -max. 90b.) a 24 úloh (ostatní kategorie - max. 120b).
A jak se jim dařilo? Informace naleznete v následující tabulce.
Ostatní soutěžící mohou své umístění  najít na nástěnce v Ekokoutku.

Musíme vyzdvihnout výkon Ondry Šiláka, který ve své kategorii zvítězil s plným počtem bodů.

 

místo Cvrček body Klokánek body Benjamín body Kadet body
1.

Anděl T.

68b Šilák O. 120b Tobola K. 87b Liberda D. 88b
2. Kaminská I. 62b

Mauler Š.,

Řimánková A.

67b Janecký P. 82b Paluříková B. 63b
3.

Kovalčíková K., 

Vojkůvková N.

58b Novotná O. 62b Klimíček O. 60b

Tomis A., 

Zápalka A.

54b

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Mgr. Vladislava Hurajová


22.3.2017: Loutnička

Ve středu 22.března 2017 se konalo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Loutnička“ ve zpěvu lidových písní. 
Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Děti zpívaly svou oblíbenou lidovou píseň bez doprovodu klavíru.
Podařilo se jim překonat trému, a proto vlastně zvítězili všichni. 
Přesto musela porota rozhodnout, kdo stanul na pomyslných „stupních vítězů“.

1.kategorie – žáci 1.třídy
1.místo – Barbora Zárubová
2.místo – Patrik Magiera
3.místo – Daniel Chovančík a Eliška Hájková

2.kategorie – žáci 2. a 3.třídy
1.místo – Eliška Krasulová
2.místo – Lucie Nášelová
3.místo – Antonín Řimánek

3.kategorie – žáci 4. a 5.třídy
1.místo – Zuzana Zápalková
2.místo – Magdaléna Nierlová
3.místo – Amálie Řimánková

4.kategorie – žáci 7. a 9.třídy
1.místo – Gabriela Hlásna
2.místo – Nikol Berbrová
3.místo – Anastázie Majerová

 

Mgr . Renáta Dorociaková


22.3.2017: Děják z rychlíku

Ve středu 22. března se 7. a 8. třída vydala do Divadla loutek v Ostravě. Cesta autobusem rychle ubíhala a my jsme byli zvědaví, co se pod názvem představení Děják z rychlíku skrývá.Do Ostravy jsme dorazili za hustého deště, mezi kalužemi jsme doběhli do divadla, usadili se v hledišti a představení mohlo začít.
Fanta měl na vysvědčení samé jedničky, jen z dějepisu dostal pětku. Jeho kamarádka Jana dostala za výborné vysvědčení fotoaparát, a protože milovala vlaky, vkradla se na nádraží a fotografovala. S Frantou se schovali do vlaku, který řídil strojvůdce, Frantův otec. Tomu se zjevil duch Vláčník Vlakomil a společně i s dětmi se vydávají proti proudu času, aby Franta pochopil, že dějepis může být i zábava.
Nejprve se objevili v Anglii v době průmyslové revoluce. Postupně pak sledovali vývoj dopravních prostředků - vlaků, automobilů, balónů, letadel, motocyklů ... Výstřely v Sarajevu odstartovaly 1. světovou válku, která během čtyř let přinesla lidem velké utrpení. V roce 1918 vznikla samostatná Československá republika, ale za dvacet let přicházíme o Sudety a pak je už jen krok k 2. světové válce. Utrpení na frontě, ale i v zázemí, koncentrační tábory, ničení historických památek, bombardování měst i vesnic ...Po osvobození brzy přicházejí k moci komunisté a naše země buduje socialismus. Naši cestovatelé historií vidí i rok 1968 a okupaci Varšavskou smlouvou, sametovou revoluci v roce1989 i rok 1993, kdy dochází k vytvoření českého a slovenského státu. Franta nakonec pochopil, že dějepis je vážně zábava.
Představení bylo velmi hezky zpracované, nápadité a nechyběly ani hezké kulisy. Výkony herců jsme odměnili bouřlivým potleskem. Nikdo z nás nelitoval, že toto představení mohl vidět.

                                                                                                                                              Klára Liberdová, žákyně 7. třídy


21.3.2017: Kyberšikana

V úterý 21. března proběhla v 9. třídě beseda na téma kyberšikana, kterou vedla paní Lenka z Renarkonu.
Nejprve se nás lektorka zeptala, co je to kyberšikana a jak probíhá. Dověděli jsme se , že v překladu kyber znamená virtuální a šikana ubližování - tedy virtuální ubližování. Agresor k tomu potřebuje internet, mobil, e-mail ...
V další části besedy jsme obdrželi kartičky s údají o lidech a měli jsme rozhodnout, zda tento člověk může být jiným lidem nebezpečný, či nikoli.
Posledním úkolem bylo pomoci člověku, který formou dopisu líčí svou těžkou životní situaci. Každá skupina pak měla odpovědět, jak by tomuto člověku pomohla.
Bezesporu mluvíme za celou třídu, když řekneme, že nás tato beseda bavila a že nás toto téma zaujalo.

                                                                                                                              Radim Peternai, Ríša Belan, žáci 9. třídy


15.3.2017: Vybíjená

Ve středu 15. března proběhlo okrskové kolo ve vybíjené v Základní škole v Palkovicích. Barvy naší školy hájili žáci z 5. třídy - Novotná O., Maňas O., Michaláková M., Skopek A., Mauler Š., Zerzavý V. a žáci ze 4. třídy - Hanzelka T., Kryštof M., Novický R., Tomík R., Zerzavý P., Vašíčková J.
Žáci obsadili 6. místo.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


14.3.2017: Elektrárna Dětmarovice

V úterý 14. března jsme navštívili tepelnou elektrárnu v Dětmarovicích, která je největší tepelnou elektrárnou v České republice. Elektrárna má zásobu 300 000 tun uhlí, přičemž spotřeba je 100 tun za hodinu v jednom bloku (Dětmarovice mají 4 bloky). Chladicí věže mají výšku 110 m, komíny jsou vysoké 267 m.
Nejvíce mě zaujala velikost kotle, který je doslova obrovský (10 m x 10 m x 50 m). Při vstupu do turbíny má pára teplotu 450 stupňů C a tlak 160 atmosfér. Jeden blok má výkon 200 MW. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou velína (řídící jednotky celé elektrárny).
Exkurze, kterou nám zařídila paní učitelka Petra Schneiderová, se zúčastnila 8. a 9. třída. Pro žáky technicky zaměřené to byl velký zážitek.

                                                                                                                                                  Dominik Liberda, žák 9. třídy


7.3.2017: Streat hockey

V úterý 7. března se v 1. ZŠ ve Frýdku - Místku konalo oblastní kolo ve Streat hockey. Za naši školu hráli žáci ze 7. třídy - Janecký P., Zátopek Š. a žáci ze 6. třídy - Brener V., Smyček D., Gongol K. a Randýsek V.
Chlapcům se velice dařilo, obsadili 1. místo a postupují do velkého finále, které se uskuteční v Ostravě.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


13.3.2017: Klasicismus a empír

V pondělí 13. března jsme navštívili muzeum Beskyd, kde pro nás byla připravena přednáška o klasicismu a empíru. Tyto stavební slohy se začaly objevovat zhruba kolem roku 1780 po nástupu Josefa II. na trůn. Tento panovník zavedl mnoho reforem, například toleranční patent (náboženská svoboda), patent o zrušení nevolnictví a mnoho dalších.
Klasicismus vycházel z antiky.Objevují se jednoduché stavby budované podle přesných geometrických pravidel - antické sloupy, trojúhelníkové štíty, vítězné oblouky ...Oblečení bylo jednoduché, ve světlých barvách, později se však opět začaly nosit korzety a krajky.
V tomto slohu je vybudován Lednicko - valtický areál, ve kterém se nachází dva zámky, Janův hrad, minaret, Dianin chrámek a další. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Karlova Studánka v této době zažívají velký rozvoj. V klasicismu tvořilo svá díla mnoho známých osobností, jako např. W. A. Mozart, L. van Beethoven.
Empír se prosazuje za vlády císaře Napoleona. Stavební sloh se vyznačuje jednoduchým půdorysem. Budují se pošty, kolonády, kasárny, nemocnice ...V době empíru si lidé oblíbili veřejné koncerty, italskou operu, operetu, ale i česká a německá hudební díla.
Návštěva muzea se nám velmi líbila, dověděli jsme se řadu nových věcí.

                                                                                                      Aneta Čermáková a Veronika Vědomá, žákyně 8. třídy


9.3.2017: Holocaust

Ve čvrtek 9. března se žáci 9. třídy společně s paní učitelkou Dagmar Raabovou sešli na autobusové zastávce Frýdek - nemocnice a vyrazili do knihovny v Jiráskově ulici. Byla zima a pršelo, takže jsme s nadšením uvítali teplé prostředí dětského oddělení. Paní knihovnice si pro nás tentokrát připravila knihy, které se zabývají holocaustem - Říkali mi Leni, Deník Anny Frankové, Chlapec v pruhovaném pyžamu, Terezínské ghetto, Zlodějka knih, Hanin kufřík, Spočítej hvězdy, Kam zmizela Anna?, Ostrov v Ptačí ulici, Běž, chlapče, běž nebo Hitlerova dcera.
Zhlédli jsme i dvě ukázky z filmů, které byly natočeny podle knižních předloh. Byla to hrozná doba a je jen na nás, abychom už nic takového nepřipustili. Proto je třeba si stále připomínat, co jedna ideologie spáchala ve 20. století.
Po přednášce jsme měli čas prohlédnout si knihy, které dětské oddělení nabízí svým čtenářům, a dokonce si některé i půjčit. Pak jsme opět vykročili do deštivého počasí a byli rádi, když nás tentokrát pohltilo teplé prostředí naší školy.

                                                                                                                                            Nikola Berbrová, žákyně 9. třídy


20.2. - 24.2.2017: Lyžařský kurz

V pondělí 20. února se 7. a 8. třída vydala na lyžák do Velkých Karlovic. Po hodině a půl jsme dojeli k pěknému penzionu. Sjezdovka, na které jsme se učili lyžovat, ležela jen pár metrů od penzionu. Ubytovali jsme se ve velmi útulných pokojích a hned první den jsme byli rozděleni do tří skupin. My, lyžaři, jsme se jmenovali Růžoví gangsteři, druhá skupina Jolandy a třetí Jedničky.
Lyžovali jsme nejen dopoledne, ale i odpoledne. Počasí nám bohužel příliš nepřálo, často pršelo. Přesto jsme se lyžovat naučili, což jsme dokázali ve čtvrtek odpoledne, kdy jsme závodili ve slalomu. Tři nejlepší z každé skupiny dostali medaili a malou odměnu.
Na svahu nám vždy pěkně vyhládlo, takže jsme se s velkou chutí vrhli do jídla, které bylo výborně připraveno.
Na lyžáku nechyběly přednášky ani zábavné večery a pobyt na lyžáku jsme ukončili diskotékou.
Velké poděkování patří paním učitelkám Martině Kantorové, která pro nás vše zařídila, Markétě Kovářové, Josefce Javornické a Vladislavě Hurajové, jež pečovala o naše zdraví.
V pátek jsme uklidili, sbalili věci, vše naložili do autobusu a hurá zpátky ke škole do Sedlišť.
Lyžák byl skvělý a je mi líto, že tak rychle uběhl.

                                                                                                                                            Klára Liberdová, žákyně 7. třídy


21.2.2017: Ovocentrum

V úterý 21. února jsme zjistili, že máme mít v tělocvičně přednášku o ovoci a zelenině, kterou pro nás každoročně pořádá Ovocentrum z Valašského Meziříčí, jež dodává ovoce a zeleninu pro žáky do škol zdarma.
Když jsme vešli do tělocvičny, už tam na nás čekal pán a vedle něho ležela velká žlutá koule, která vypadala jako veliký šišatý míč. Přednáška byla určena pro 1., 2., 3., 4. a 5. třídu. Ten pán nás poučil, které druhy ovoce a zeleniny mají vitamin A, B, C, D nebo E. Takový citrón má vitaminy A, B, C.
Přednášející se pak chtěl napít čaje, a tak si sedl na ten přerostlý žlutý míč. Trošku se napil a zjistil, že mu v čaji chybí citrón. A co se nestalo.Ten obrovský míč se začal zvedat a my jsme zjistili, že je to citrónový mužíček, který se nás pak ptal na různé věci ohledně ovoce a zeleniny, dával nám různé úkoly a za jejich splnění jsme dostávali odměny - magnetku, plastelinu, pexeso, jablko.
Na závěr se každá třída s citrónovým mužíčkem vyfotografovala. Byla to hezká akce.

                                                                                                                                         Amálie Římanková, žákyně 5. třídy


14.2.2017: Gotika

V úterý 14. února jsme se my, tedy 7. třída, vydali do frýdeckého zámku, kde nás mile přivítal pan Weissbrod, který nám přiblížil gotický sloh. Seznámili jsme se s panovníky, kteří vládli v době gotiky. Poznali jsme některá umělecká díla, hrady a chrámy dané doby.
Mě osobně nejvíce zaujalo, že chrám sv. Víta nebyl za vlády Karla IV. dostavěn, ale že byl dokončen teprve před sto lety.
V době gotiky vznikla řada výtvarných i sochařských děl, vznikaly nákladné knihy, prohlédli jsme si gotickou módu.
Během přednášky jsme obdrželi pracovní listy, do nichž jsme se snažili doplnit nabyté vědomosti.
Zhruba po hodině a půl jsme se rozloučili a spěchali na autobus, který nás odvezl zpět do Sedlišť.
Přednáška se mi líbila a doufám, že nás ještě něco podobného znovu čeká.

                                                                                                                                             Klára Liberdová, žákyně 7. třídy


27.1.2017: Vybíjená

V pátek 27. ledna se uskutečnil v Základní škole v Paskově turnaj ve vybíjené pro školy v rámci regionu Slezské brány. Naši školu reprezentovali žáci 5. třídy - M. Jiříček, N. Kohutová, M. Kudlička, O. Maňas, O. Novotná, O. Šilák, Š. Mauler, M. Michaláková, V. Zerzavý, J. Vašíčková, T. Hanselka.
Našim žákům se příliš nedařilo, obsadili až 8. místo.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


30.1.2017: Co se skrývá v muzeu

V pondělí 30. ledna bylo pěkně mrazivé ráno, ale nás (6. třídu) to vůbec neodradilo a vydali jsme se do frýdeckého zámku, kde už nás čekal pan Weissbrod, který nás provedl výstavou Co se skrývá v muzeu.
Seznámili jsme se s prací archeologů a sami jsme si na ně zahráli. Bylo nám objasněno, co je to depozitář a co se v něm skrývá. Na výstavě jsme viděli řadu hezkých exponátů: sbírku motýlů a brouků, lidový kroj, obrazy Dody Bezručové ze Sviadnova, řadu vycpaných zvířat, nechyběl např. medvěd nebo tetřev, krásný lustr, ukázky z herbáře, malovaný nábytek a mnoho dalších zajímavých věcí.
Po odchodu ze zámku jsme se zastavili v Zámecké cukrárně a pak už jsme pospíchali na autobus, který nás odvezl do Sedlišť.
Výprava do muzea se nám líbila, protože jsme viděli věci, které v dnešní době již nejsou běžně k vidění.

                                                                                                                                                                             žáci 6. třídy


25.1.2017: Netolismus

Ve středu 25. ledna proběhla v 8. třídě další přednáška, kterou vedla paní Lenka z Renarkonu. Téma znělo Netolismus. Nikdo z nás netušil, co to netolismus je. Dověděli jsme se, že jde o závislost na počítačích , internetu, mobilním telefonu, ale i na televizi. Tato závislost je pro člověka velmi nebezpečná, protože člověk začne žít ve virtuálním světě. Zapomíná na svou hygienu, stravu a tedy potažmo na své zdraví.
V druhé části přednášky jsme tvořili rozvrh, jak vypadá náš den. Zamýšleli jsme se, kolik času věnujeme škole, svým povinnostem, koníčkům, spánku.
Přednáška byla pro nás velmi poučná a všechny zaujala.

                                                                                                                                                                         žákyně 8. třídy


19.1.2017:Holocaust

Ve čvrtek 19. ledna navštívila naše 8. třída knihovnu ve Frýdku - Místku. Paní knihovnice nám svým vyprávěním přiblížila dobu holocaustu. Vyprávěla nám o tomto smutném období a ukázala také nějaké knížky. Kniha Chlapec v pruhovaném pyžamu byla i zfilmována, pustili jsme si krátkou ukázku. Tento úryvek ve mně, ale i v ostatních, vyvolal silné emoce.
Dále jsme si povídali o knize Terezínské ghetto, kterou jsme četli ve škole. Naši pozornost si bezesporu zaslouží i kniha Běž, chlapče, běž nebo dojemný příběh Ostrov v Ptačí ulici.
Návštěva knihovny byla velmi poučná a odnesli jsme si nové poznatky o hrůzné době holocaustu.

                                                                                                                                        Aneta Čermáková, žákyně 8. třídy


19.1.2017: Vybíjená

Ve čvrtek 19. ledna se v tělocvičně naší školy hrála vybíjená, které se zúčastnili žáci ze 4. a 5. třídy. Hrálo celkem 25 žáků. První místo obsadilo družstvo 5. třídy.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


18.1.2017: Florbal

Ve středu 18. ledna proběhlo v naší tělocvičně školní kolo ve florbalu 6. a 7. třídy, kterého se zúčastnilo 16 chlapců.

Umístění:
1. místo - družstvo ve složení
D. Smyček, V. Brener, V. Randýsek, O. Klimíček, K. Gongol

2. místo - družstvo ve složení
P. Janecký, Š. Zátopek, M. Zerzavý, R. Binar, K. Tobola

3. místo - družstvo ve složení
A. Hrdý, S. Gwozdz, J. Tomis, M. Šostý, T. Hrůza, P. Novotný

                                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová


13.1.2017: Šplh

V pátek 13. ledna se zúčastnili žáci 8. třídy okrskového kola ve šplhu v 5. ZŠ ve Frýdku - Místku. Na soutěž zavítali - R. Janák, S. Novák, M. Ondračka, J. Sabela. Závodilo celkem 32 žáků z osmi škol. Radim Janák obsadil 14. místo.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


17.1.2017: Byli jsme v knihovně

V úterý 17. ledna jsme se vydali autobusem do frýdecké knihovny. Přivítala nás paní knihovnice, posadili jsme se a přednáška začala. Celou dobu nám paní knihovnice povídala o sci - fi a fantasy literatuře. Znali jsme knihy typu Harry Potter, Star Wars, Hraničářův učeň, Pět neděl v baloně atd. , ale oslovila nás třeba kniha Most do země Terabithia, která neměla moc zajímavou vazbu, ale děj byl krásný.Krásné ilustrace má kniha Hugo a jeho velký objev, podle níž byl natočen film, který měl 11 nominací na Oskara.
Přednáška trvala něco přes hodinu. Poté jsme měli půl hodiny čas se porozhlédnout po knihovně. Pak jsme se rozloučili a vydali se na autobus, který nás zavezl zpět do školy. Přednáška se mi líbila a už se těším, až zase knihovnu navštívíme.

                                                                                                                                              Klára Liberdová, žákyně 7. třídy


24.12.2016: Vánoční sypání

V devět hodin ráno na Štědrý den jsme vyrazili od školy směrem do Stavů. Naše kroky směřovaly do nedalekého lesa, v němž je zásyp pro bažanty, krmeleček pro zajíce a krmelec pro srny. Vánočního sypání se zúčastnilo několik rodičů se svými dětmi. Lesní zvěř od nás dostala oves, plevy s pšenicí, jablka a mrkev.
Domluvili jsme se, že uskutečníme i Silvestrovské sypání, tentokrát vyrazíme od školy v 10.00 hod. Snad už bude sníh. Vzájemně jsme si popřáli hezké Vánoce a rozešli se do svých domovů.
Šlo o hezkou procházku, kterou pravidelně uskutečňujeme od roku 2013.

                                                                                                                                                  Lubomír a Dagmar Raabovi


22.12.2016: Vánoční besídka

Končí kalendářní rok 2016. Pro každého z nás měl jinou příchuť. Byl úspěšný i neúspěšný, byl šťastný i nešťastný, prostě jako každý rok. Pro žáky však konec roku je vždy příjemný, protože jsou před nimi vánoční prázdniny.
Poslední den ve škole byl ve znamení vánočních besídek. Žáci si vyzdobili třídy, vyměnili si dárky, pomlsali cukroví od maminky a pak už, školo, na shledanou 3. ledna 2017.
Některé děti během adventu poslaly dopis Ježíškovi na Boží Dar. Ježíšek všem odpověděl.
Prožijme všichni krásné a spokojené Vánoce a v novém roce mnoho štěstí, zdraví, pracovních i studijních úspěchů.

                                                                                                                                                          Mgr. Dagmar Raabová


21.12.2016: Vánoční laťka

Každoročně před odchodem na vánoční prázdniny se koná ve škole školní kolo ve skoku vysokém, Vánoční laťka. Ani letos tomu nebylo jinak. Závodu se zúčastnilo 30 žáků II. stupně.

Umístění:

mladší žákyně
1. A. Dudová - 115 cm
2., 3. A. Liberdová, M. Svojanovská - 115 cm

starší žákyně
1. N. Biolková - 130 cm
2., 3. B. Paluříková, N. Berbrová - 105 cm

mladší žáci
1. P. Janecký - 130 cm
2. K. Tobola - 130 cm
3. T. Kohut - 125 cm

starší žáci
1. D. Lanča - 150 cm
2. V. Kryštof - 140 cm
3. D. Liberda - 140 cm

Všem skokanům a skokankám blahopřejeme.

                                                                                                                                                      Mgr. Martina Kantorová


20.12.2016: Slezská brána - šachy

20. prosince jsme se vydali do Základní školy v Žabni. Právě zde probíhala soutěž mezi školami regionu Slezská brána. Do Žábně jela A. Liberdová ze 7. třídy, D. Liberda, K. Šebesta, V. Kryštof a T. Bok z 9. třídy. V kategorii starších žáků obsadil T. Bok 1. místo a V. Kryštof 2. místo.
Celkem soutěžilo 44 žáků. T. Bok pak v jednotlivcích obsadil 3. místo a V. Kryštof 4. místo. Sedlišťské družstvo se umístilo na 2. místě.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


13.,15.12.2016: Florbal - okrskové kolo

13. prosince se sešli mladší žáci na 2. ZŠ ve Frýdku - Místku, kde proběhlo okrskové kolo ve florbalu. Barvy naší školy hájili jednak chlapci ze 7. třídy - P. Janecký a Š. Zátopek, jednak chlapci ze 6. třídy - V. Randýsek, O. Klimíček, T. Kohut, K. Gongol a D. Smyček. Družstvo obsadilo 5. místo.
Následně 15. prosince se utkali starší žáci. Za naši školu hráli florbal žáci 8. třídy - J. Tomis, A. Tomis, M. Ondračka a D. Lička, z 9. třídy to byli K. Šebesta, R. Belan a V. Kryštof. Chlapci dosáhli 6. místa.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


6.,7.12.2016: Šachy - okresní kolo

Ve Středisku volného času Klíč ve Frýdku - Místku se konalo okresní kolo ve hře v šachy. 6. prosince se utkali mladší žáci, za naši školu to byli Š. Mauler, V. Zerzavý, O. Šilák a M. Jiříček z 5. třídy. Chlapci obsadili 7. místo.
Druhý den, tedy 7. prosince, poměřovali své síly starší žáci - T. Bok, V. Kryštof, D. Liberda a K. Šebesta z 9. třídy. Žáci se umístili na 8. příčce.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


5.12.2016: Ekologická konference

V polovině října bylo vypsáno téma 7. ročníku Ekokonference - Ovzduší a doprava. Po loňském úspěšném 2. místě se žáci dali do práce a přemýšleli, jak toto téma uchopit a ulehčit přírodě i lidem od škodlivých vlivů dopravy na ovzduší.
Po měsíci práce, vyhledávání informací a testů filtračního zařízení umístěného na kole jeli žáci 5. prosince představit svou práci na Gymnázium Olgy Havlové. V konkurenci dalších osmi týmů ze základních i středních škol obhájili kvality z loňského roku, když získali krásné 3. místo.
Gratulujeme tedy Dominiku Liberdovi, Jakubu Hradilovi a Radimu Peternaiovi k úspěchu a doufáme v podobné výsledky i v dalších letech.

                                                                                                                                                           Mgr. Markéta Kovářová


5.12.2016: Jak jsme dělali Mikuláše, čerta a anděla

5. prosince jsme my, deváťáci, pořádali ve škole Mikuláše, čerta a anděla. Hned ráno jsme místo nulté hodiny začali v tělocvičně připravovat nebe a peklo. Pak jsme šli do třídy a první hodinu jsme se oblékali do kostýmů a patřičně jsme se vymalovali. Vojta Kryštof byl Mikuláš, já, Tomáš Hammer, Tomáš Bok, Jana Tomisová a Barbora Paluříková jsme byli krásní bílí andělé. Dan Figa, Dominik Lanča, Filip Paluřík, Darina Kovalová, Nikol Berbrová, Lukáš Pešat a Ondra Machala byli strašidelní černí čerti.
Mikuláš, dva čerti a dva andělé šli postupně od 1. do 8. třídy a vždy přivedli danou třídu do tělocvičny, ovšem už při vstupu na ně vybafl čert Richard Belan. Žáci byli předvedení nejprve před nebeský soud, kde Mikuláš rozhodl, kdo půjde do pekla a kdo do nebe. Ti, co šli do nebe, si mohli hrát s míčem nebo se houpat na kruzích, zatímco hříšníci v pekle dělali za trest dřepy, kliky, běhali slalom, plazili se, házeli míčem na koš, nechybělo ani patřičné začernění, aby zlobivce každý poznal.
Když naše akce skončila, nezapomněli jsme udělat pořádek v tělocvičně, odmaskovat se a převléknout se opět do pozemského oblečení. Doufejme, že se všem tento den líbil stejně jako nám.

                                                                                                                                                   Antonín Zápalka, žák 9. třídy


24.11.2016: Halový fotbal

Pro žáky II. stupně bylo uspořádáno okrskové kolo v halovém fotbalu v 1. ZŠ ve Frýdku - Místku. Fotbal hráli žáci ze 6. třídy - V. Brener, D. Smyček, T. Kohut, K. Gongol, V. Randýsek, S. Gwozdz, za 7. třídu nastoupil P. Janecký. Chlapci obsadili 4. místo.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


11.11.2016: Florbal

V pátek 11. listopadu se konalo okrskové kolo pro žáky I. stupně, konkrétně pro 3. - 5. třídu. Turnaj proběhl ve sportovní hale ve škole v Palkovicích. Naši školu reprezentovali V. Čermák, V. Pohludka, T. Hanzelka, R. Tomík, R. Novický, R. Zerzavý, Š. Mauler a O. Šilák. Chlapci obsadili 5. místo.

                                                                                                                                                           Mgr. Martina Kantorová


29.11.2016: Knížky ze Zlobilova

V úterý 29. listopadu jsme se s paní učitelkou Raabovou vydali do dětského oddělení knihovny ve Frýdku - Místku.
Paní knihovnice nám představila několik knížek ze Zlobilova. Např. Vlčkův sešit špatností, od Astrid Lindgrenové Emil z L"onnerbergy nebo od americké spisovatelky Betty MacDonaldové Paní Láryfáry. Nakonec jsme si poslechli pohádku z knihy Pohádky pro neposlušné děti.
Když skončila knihovnická hodina, mohli jsme se rozběhnout po knihovně a začíst se do knih, které jsme si sami vybrali. V hezkém prostředí knihovny se nám velmi líbilo, ale bohužel všechno někdy končí. Paní učitelka zavelela k odchodu na autobus, který nás odvezl zpátky do školy.

                                                                                                           Tereza Andělová a Zuzka Kahánková, žákyně 6. třídy


27.11.2016: Vánoční jarmark

V neděli 27. listopadu začal advent. Naše škola ho uvítala již tradičním způsobem, vánočním jarmarkem. Jarmarku předcházely horečné přípravy především v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Děti vyrobily řadu věcí, které pak prodávaly na jarmarku. Velkou pomocí přispěli rodiče, kteří na jarmark poslali řadu krásných a nápaditých výrobků a kteří nehleděli na své peněženky a dali dětem vydělat. Utržené peníze budou použity na financováni školních výletů.
Celý jarmark byl slavnostně zahájen u obecního úřadu, na jehož schodech vystoupili žáci 7. třídy, kteří zahráli scénku Jak byly Vánoce málem na blátě. Pak žáci ze stejné třídy zazpívali tři vánočně laděné písně.
K mnoha divákům promluvil pan starosta, pan ředitel a pan farář. A pak už nastala ta chvíle, na kterou čekaly rozzářené dětské oči. Po odpočítání se rozsvítil vánoční strom.
Davy diváků se následně ubíraly do školy, kde vánoční jarmark tentokrát probíhal.
Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast. Žáci a učitelé přejí všem lidem dobré vůle klidný advent a krásné Vánoce.

                                                                                                                                                           Mgr. Dagmar Raabová


16.11.2016: Workshop na SŠED

Ve středu 16. listopadu navštívili žáci 8. a 9. třídy workshop na SŠED ve Frýdku - Místku. Po příjezdu jsme byli rozděleni do pěti skupin. Postupně jsme procházeli učebnami a dílnami, kde se na své budoucí povolání připravují stolaři, zedníci, instalatéři a elektrikáři.
Skládali jsme hlavolamy, navrhovali dům, na stroji CNC jsme z kusu dřeva dělali podložku pod hrnek. Za své výkony jsme dostali sladkou odměnu. V závěru jsme byli pozváni na Den otevřených dveří.
Workshop byl zábavný a někteří spolužáci začali vážně uvažovat, že některý z daných oborů půjdou studovat. 

                                                                                                                                            Darina Kovalová, žákyně 9. třídy


15.11.2016: Anglické divadlo

V úterý 15. listopadu se 4., 5. a 6. třída vydaly do kina Vlast ve Frýdku - Místku, kde pro nás paní učitelka Renáta Dorociáková zajistila anglické divadlo. Zhlédli jsme tři pohádky dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena - Malá mořská víla, Pasáček vepřů a Ledová královna.
Vypravěč nám vždy stručně česky před každou pohádkou řekl, o čem bude pohádka pojednávat. A pak už se začal před námi odvíjet děj v angličtině. Herci měli nápadité kostýmy i scénu, na které vystupovali. Bylo to pro nás něco nevšedního. Představení se nám velice líbilo.

                                                                                                                                                                             žáci 6. třídy


10.11.2016: Strom života

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme většinu dopoledne strávili v tělocvičně, protože pan Miroslav Vojkůvka, který pracuje u SmVaK, nám zajistil program, který se nazýval Strom života. Šlo o hru, která se zabývala šetřením a ochranou vody.
V tělocvičně jsme byli rozděleni do 3 týmů na červené, modré a zelené. Každé družstvo mělo jednoho ducha stejné barvy. My jsme měli zjistit, který duch je zlý, znečišťuje vodu a mění ji postupně v bažinu.
Abychom zjistili, kdo je tím zlým, plnili jsme úkoly na 5 stanovištích - dělali jsme lávovou lampu, četli morseovku přes průhledné kuličky zalité vodou, stavěli vodní mlýnek, filtrovali vodu přes písek, kameny, rozdrcené uhlí, sestrojovali zařízení, přes které by protékala voda.
Výsledek každého úkolu měl vliv na množství čisté a špinavé vody, kterou jsme dodávali stromu, a museli jsme se snažit, aby nám neuhynul.
Strom života se nám společnými silami podařilo zachránit a při hře jsme zjistili, že zelený je zlým duchem, a toho jsme vyhnali. Hra se nám velice líbila. Nakonec jsme obdrželi drobné dárečky. Bylo to hezky strávené dopoledne, kdy jsme se o vodě dověděli mnoho zajímavých věcí.

                                                                                                            Anna Vinklárková, Eliška Vojkůvková, žákyně 6. třídy


31.10.2016: SDH ve škole

V pondělí 31. října přijeli do školy členové Dobrovolného hasičského sboru v Sedlištích. V tělocvičně nám pan Kulhánek a další čtyři hasiči předvedli hasičskou techniku a odpověděli na řadu zvídavých otázek. Na figurantovi ukázali žákům některé pomůcky, které jim ulehčují práci. Na závěr oblékli do hasičského oděvu a výzbroje paní učitelku Petru Matuškovou a ta potvrdila, že tělo člověka je velmi zatížené, takže hasiči jsou chlapi v kondici. Zároveň byli žáci vyzváni, aby se přihlásili do hasičského kroužku, který ve vesnici funguje.
Byla to velmi zajímavě strávena hodinka.

                                                                                                                                                                           žáci 9. třídy


25.10.2016: Halloween

Letos se Halloweenu ujala 7. třída. V prostoru šaten žáci zatemnili okna, velmi nápaditě se nalíčili a na jednotlivých stanovištích si připravili úkoly pro 5., 6., 8. a 9. třídu. Nechyběla výzdoba v podobě vydlabaných dýní.
Žáky čekala čtyři stanoviště, na nichž museli plnit různé úkoly. Smyslem bylo vždy získat indicii. Na posledním stanovišti pak soutěžní skupina složena ze tří až čtyř žáků musela říci správné výsledné slovo. Nechybělo ani vyhodnocení vždy nejlepší masky ve třídě. Na trase děti strašila více či méně hrůzostrašná strašidla.
Halloween skončil a další nápadité masky si mohou žáci chystat na příští rok.

                                                                                                                                                            Mgr. Dagmar Raabová


25.10.2016: Poradna pro ženy a dívky

V úterý 25. října zavítala do 6. třídy paní Diasová z Poradny pro ženy a dívky. V přednášce se zabývala vztahy v rodině, vysvětlovala žákům pojmy kamarádství, přátelství, láska. Děti řešily, co je tolerantní a co již ne v chování ke kamarádovi. Žáci aktivně s přednášející spolupracovali, takže dvě hodiny rychle utekly.

                                                                                                                                                                            žáci 6. třídy


13.10.2016: Houslový koncert

Ve čtvrtek 13. října se v tělocvičně naší školy konal houslový koncert. Když nám to sdělila paní učitelka třídní, netvářili jsme se příliš nadšeně. Ale byli jsme mile překvapeni.
Nejprve byl výchovný koncert pro děti 1. až 5. třídy a pak jsme přišli na řadu my, druhostupňoví.
Houslista Jiří Erlebach pochází z Horních Bludovic a má za sebou toho již poměrně mnoho. Jeho tvář nám připadala povědomá, vždyť vystupoval v soutěži Československo má talent. Podobné soutěže se zúčastnil i v Německu. Obeplul celý svět na zaoceánských lodích, kde působil jako houslista. Jeho obecenstvem byli i tučňáci, když jim hrál na Antarktidě. Nebyl to výmysl? Každopádně byl prvním houslistou, který vyhrál kulturistickou soutěž.
Jeho houslové umění, převleky i legrácky jsme odměnili vždy bouřlivým potleskem. Zazněla řada nádherných skladeb - úryvek ze symfonické básně Vltava, cikánská skladba Skřivánek, ruská Kalinka, irská i mexická píseň, píseň z filmu Mission Impossible, píseň Elvise Preslyho a skupiny ACDC, kdy nechyběly rozsvícené housle a dým.
Vystoupení se nám velice líbilo a příště bychom si přáli opět něco podobného.

                                                                                                                                                                            žáci 6. třídy


11.10.2016: Románský sloh

V úterý 11. října jsme jeli na přednášku pana Weissbroda do frýdeckého zámku. Téma znělo Románský sloh.
Dověděli jsme se řadu podrobností o románském slohu, který byl prvním uměleckým slohem na našem území. Během přednášky jsme vyplňovali pracovní listy. Viděli jsme řadu staveb - rotundy, baziliky, také obrázek relikviáře sv. Maura, který byl nalezen pod podlahou zámku v Bečově nad Teplou. Jeho oprava trvala deset let a dnes je po korunovačních klenotech druhou nejcennější památkou. Přednášející nám ukázal kopii knihy Vyšehradský kodex, která stála 250 000 Kč. Orginál má mnohem vyšší cenu - několik milionu až jednu miliardu.
Přednáška skončila a my jsme se autobusem ubírali zpátky do školy. Byli jsme plní zážitků a nových poznatků. Vzdělávací program se nám moc líbil.

                                                                                                                                                                             žáci 7. třídy


6.10.2016: SOŠ Lískovecká

Ve čtvrtek 6. října jsme jeli do SOŠ Lískovecká ve Frýdku - Místku spolu s třídní učitelkou Vladislavou Hurajovou.
Nejprve jsme zhlédli prezentaci, která nás informovala, jaké učební a studijní obory je možno ve škole na Lískovecké a Na Hrázi, kde se zaměřují na zemědělství a farmářství, studovat.
Pak jsme přešli do odborné učebny chemie a interaktivní učebny. Na počítači jsme si vytvořili smajlíka, který byl následně vytištěn 3D tiskárnou.
V chemii jsme pozorovali, co se bude dít, když se do vakua dá bonbon nebo svíčka, zda se ve vakuu šíří zvuk. Nakonec jsme počítali, kolik je vzduchu v dané učebně, a došli jsme k výsledku 290 kg.
Exkurze byla zajímavá.

                                                                                                                                                 Ondřej Machala, žák 9. třídy


5.10.2016: Sportovní odpoledne s Beskyďáčkem

Ve středu 5. října se uskutečnilo již tradiční sportovní odpoledne s Beskyďáčkem pro rodiče a děti, tentokrát v tělocvičně naší školy v důsledku nepříznivého počasí. Do tělocvičny se dostavilo 54 rodičů a dětí, ale odvahu zapojit se do aktivního sportování jich našlo 42. Soutěžilo se na 4 stanovištích ve 4 kategoriích - dívky, chlapci, matky, otcové.
1. stanoviště - žebřík
2. stanoviště - střelba na koš
3. stanoviště - střelba do bedny přes síť
4. stanoviště - přehoz přes síť

Umístění:
kategorie dívky
1. Kaminská I.
2. Čaplová E.
3. Kaminská J.

kategorie chlapci
1. Malinovský S.
2. Anděl T.
3. Havlásek D.

kategorie matky
1. p. Kusáková
2. p. Vojkůvková
3. ------------------

kategorie otcové
1. p. Kaminský
2. p. Krasula
3. p. Římánek

                                                                                                                                                      Mgr. Martina Kantorová


5.10.2016: Přespolní běh - okresní kolo

Okresní kolo přespolního běhu se konalo ve středu 5. října v Jablunkově, do kterého postoupil Šimon Mauler z 5. třídy. Šimon obsadil 2. místo. Při účasti 87 žáků je to výborné umístění. Blahopřejeme.

                                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová 


27.9.2016: Přespolní běh - okrskové kolo

V úterý 27. září se konal v Dobré přespolní běh pro žáky I. stupně. V tomto okrskovém kole nás reprezentovali ze 3. třídy V. Pohludka, ze 4. třídy T. Hanzelka a z 5. třídy Š. Mauler. Šimon Mauler obsadil 2. místo a postoupil do okresního kola v Jablunkově.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


4.10.2016: Planetárium

V úterý 4. října k nám do školy zavítalo Planetárium. Postupně všechny třídy zhlédly zajímavý dokument o vesmíru.
Po vstupu do tělocvičny jsme zjistili, že je zde velká nafukovací polokoule, do které jsme vstoupili, lehli si na žíněnky a začali sledovat filmovou produkci.
Dověděli jsme se zajímavosti o různých astronomech, mezi nimiž nechyběl ani Galileo Galilei, který jako první vynalezl a začal používat dalekohled.
Dále jsme se dostali ke Slunci a jeho teplotě. Za 5 miliard let Slunce přejde do stádia, kdy nebude moct čerpat plyny ze svého jádra a změní se v červeného trpaslíka, který pohltí nejen Zemi, ale i celou sluneční soustavu. Na řadu přišly i planety, které obíhají kolem Slunce , Saturn, Uran, Neptun, Venuše, Země, Mars, Merkur. Evropská astronomie hovoří o sedmi planetách, zatímco Američané o osmi. Mezi planety počítají i Pluto, snad proto, že ho našel americký astronom.
Přednášející nám připomenul, že nejsme ve vesmíru sami. Nechyběly ani zajímavé poznatky o Mléčné dráze, černé díře, polární záři.
Zaujala nás informace o obrovském dalekohledu, jenž má zvětšovací zrcadlo o průměru 7 m a dokáže nahlédnout do největších hlubin vesmíru.
Planetárium bylo velmi poučné, dověděli jsme se netradiční formou mnoho nových informací. Pořad se nám moc líbil.

                                                                                                     Nikol Berbrová, Daniel Figa, Ondřej Machala, žáci 9. třídy


21.9.-23.9.2016: Adaptační kurz

Ve středu 21. září se vydala 6. třída v počtu 23 žáků s třídní učitelkou Dagmar Raabovou a paní učitelkou Vladislavou Hurajovou na adaptační kurz do Bílé.
Po příjezdu k hotelu Bauer žáky přivítali instruktoři Jakub a Petr, kteří se dětem věnovali celé tři dny. Ve středu a ve čvrtek měly děti dopolední, odpolední a večerní program, v pátek 23. září pak dopolední program, v poledne se žáci rozloučili s horami a odjížděli domů. Autobus na adaptační kurz uhradila Rada rodičů, za což jí náleží velké poděkování.
Žáci si pod vedením svých instruktorů zahráli celou řadu her, které směřovaly k vzájemnému poznání a k utužení třídního kolektivu. Proběhla olympiáda - skok z místa, střílení na terč z foukačky, překonávání lanové dráhy na čas, hod břemenem, běh s pingpongovým míčkem.
Ve středu ani ve čtvrtek nechyběla dramatická výchova. Žáci se rozdělili do čtyř skupin, každá z nich dostala kbelík s rekvizitami, které musela použít ve své scénce. Do druhého dne si měly skupiny vymyslet krátkou reklamu. Žáci dostali potřebné kostýmy a Jakub začal natáčet. Večer jsme pak zhlédli výsledek a musím říci, že jsme se moc nasmáli. Viděli jsme např. upoutávku na film, reklamu cestovní kanceláře, pozvánku do Dětského parku v Bílé ...Všechny reklamy bude možno vidět na stránkách naší školy.
Ve večerním programu nechyběla ani stezka odvahy. Start byl u kostela, žáci museli projít kolem hřbitova a pak po bílých stopách lesem, kde se na jednom ze stanovišť podepsali. Cíl byl u hotelu Bauer. Všichni žáci noční stopovačku zvládli úspěšně.
V pátek dopoledne nechyběla tvořivost žáků, kdy mladí architekti stavěli z papíru model domu, ohniště a bazénu. Ovšem problém byl v tom, že stavaři předlohu neviděli, museli stavět podle nápovědy své spojky. Nebylo to až tak jednoduché, protože zde byla důležitá schopnost žáků mezi sebou komunikovat.
Tato schopnost se uplatňovala i v dalších hrách, např. ve hře na netopýra, kde dítě, které mělo zavázané oči, bylo při překonávání překážek plně odkázáno na svého vidomého vůdce.
Děti si měly možnost zaskotačit i na různých atrakcích - trampolína, džungle, skluzavka, motokáry ...
Na jídle jsme si pochutnávali v restauraci hotelu Bauer.
Tři dny uběhly velmi rychle. Velké poděkovávní náleží instruktorům, Jakubovi a Petrovi, které si děti velmi oblíbily. Při loučení došlo k vzájemnému obdarování a účastníci adaptačního kurzu sborově zarecitovali báseň:

Adaptační kurz

Až na budíčky časné
bylo to tu krásné.

Sice pouhé tři dny jen
chodili jsme spolu ven.

Moc jsme si to užili,
svoje těla trápili.

Džungle, auta, trampolína
potrápily těla líná.

U reklamy na kameru
lozili jsme do záběru.

Kluci, Péťa s Jakubem,
měli něco za lubem.

Bavili nás dnem i nocí,
vždycky byli ku pomoci.

Těšíme se napříště,
děkujeme, Sedliště.

                                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová


1.9.2016: Zahájení nového školního roku

Ve čvrtek 1. září jsme se sešli v kulturním domě a slavnostně zahájili nový školní rok 2016/2017. Kromě pana ředitele přivítal žáky, rodiče, hosty a učitelský sbor i pan starosta ze Sedlišť.

V tomto školním roce bude naši školu navštěvovat celkem 197 žáků, z toho na I. stupni je 107 dětí a na II. stupni 90 dětí. Do 1. třídy nastoupilo 21 žáčků a jejich první kroky povede paní učitelka Vanesa Škrábalová. Naopak posledním rokem zde budou deváťáci, na které čekají nejen přijímací zkoušky do středních škol, ale i školní závěrečná zkouška z jazyka českého a anglického, matematiky a volitelného předmětu.

Děti z 1. až 3. třídy mohou navštěvovat školní družinu, v níž jsou dvě oddělení, jež vedou paní vychovatelky Bohdana Šebestová a Bc. Lucie Jadlovcová. Žáci z družiny si každoročně secvičí vánoční představení pro ostatní žáky školy a jezdí na dětské oddělení frýdecké nemocnice, kdy pro nemocné děti mají připraven zábavný program.

V mateřské škole pracují tři oddělení - Včelky (19 dětí), Sluníčko (18 dětí) a Delfínci (27 dětí). Na malé děti i předškoláky čeká řada herních i sportovních aktivit, jejichž cílem je připravit děti na vstup do školy.

Ve škole budou od října pracovat zájmové kroužky - mediální, matematický, dramatický, včelařský, angličtina, hra na klavír a hra na kytaru.

I v letošním školním roce bude pokračovat vzájemná spolupráce se slovenskou školou Podvysoká, první adventní neděli se uskuteční vánoční jarmark a ke konci školního roku nebudou chybět ani Sedlišťská trojčata - výtvarná soutěž Život kolem nás, pěvecká soutěž Sedlišťský slavík a divadelní festival Divadlo nás baví.

6. třída pojede v září na adaptační kurz v Bílé. V zimě proběhne pro žáky 7. a 8. třídy lyžařský výcvik a v červnu 2017 to bude škola v přírodě pro děti I. stupně. Nebude chybět ani tradiční plavecký výcvik pro menší děti. Žáci navštíví místní i městskou knihovnu a muzeum Beskyd ve Frýdku - Místku, loutkové divadlo v Ostravě. Mnozí žáci budou naši školu reprezentovat v celé řadě sportovních soutěží. Je toho prostě mnoho.

Ale především se budou žáci vzdělávat a jejich znalosti budou prověřeny celoškolním testováním.
Popřejme si úspěšný školní rok 2016/2017 a dejme se všichni do práce.

                                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová


TOPlist