28.3. 2018: Den naruby

Na Den učitelů jsme se připravovali delší dobu. Rozdělili jsem si třídy - na mě a Veru Vědomou  připadla šestá třída. Přestože podle některých jde o nejneukázněnější třídu ve škole, tohoto úkolu jsme se nezalekly. Doma jsme si přirpavily prezentace do hodin českého jazyka (gramatiky i slohu), angličtiny, dějepisu a občanské výchovy. Jakmile jsme  ve středu vkročily do první vyučovací hodiny, žáci ztichli a čekali, co se bude dít. Nad písemkou sice projevili trochu nespokojenosti, ale jinak pracovali bez větších problémů. V angličtině popisovali oblečení, trasu cesty a nově jsme začali kapitolu týkající se svátků. Ve slohu popisovali osobu, v občance jsme probrali zdravou a nezdravou výživu. Poslední hodinu byl dějepis, v němž se žáci učili o životě starých Řeků . Zatímco se Verča, Adri a Standa připravovali na odpolední hodiny tělocviku chlapců šesté a sedmé třídy, já pomohla Hance  a Davidovi v osmé třídě s výkladem o Národním divadle a umělcích doby secese a impresionismu. Nakonec jsem i já dorazila na odpolední vyučování a připojila se k výuce basketbalové techniky. Domů jsem sice odcházela utahaná, ale tento den jsem si vážně užila.

Aneta Čermáková, žákyně 9. třídy


23.3.2018: Skřítkové kolem nás

Žáci naší školy se zapojili do literárně - výtvarné soutěže Skřítkové kolem nás, kterou vyhlásila Základní škola ve Starém Městě. Úkolem bylo vytvořit popis skřítka na základě své fantazie a následně tohoto skřítka nakreslit. V pátek 23. března byli oceněni tito žáci:

I. kategorie
1. místo - Š. Kusák z 1. třídy
IV. - V. kategorie
1. místo - M. Pavelková, T. Vaňková ze 4. třídy - Skřítek Sněžíšek
2. místo - K. Kovalčíková, T. Kanglová ze 4. třídy - Skřítek Plevelík
VIII. - IX. kategorie
3. místo - K. Liberdová z 8. třídy - Skřítek Cukroušek
Zvláštní ocenění za výtvarné zpracování:
A. Kralovanská, A. Zahradník z 9. třídy

Velmi hezké umístění našich žáků nás nesmírně těší. Milí malíři a pisálkové, jen tak dál ve vaší další činnosti.

                                                                                                                                    Mgr. Dagmar Raabová


 

9.3.2018: Knihovna

V pátek 9. března se naše třída společně s paní učitelkou Dagmar Raabovou vydala do knihovny ve Frýdku - Místku. V dětském oddělení nás uvítala paní knihovnice, která si pro nás připravila besedu na téma Dobrodružná literatura. 
Dověděli jsme se, že tato literatura se dělí do několika skupin. Patří zde robinsonády, westerny, detektivky, horory, sci-fi, komiksy, knihy se zvířecími hrdiny, cestopisy. Paní knihovnice nám ukázala celou řadu knih - Tři mušketýry, Bílého tesáka, knihy Julese Verna, Jaroslava Foglara, Karla Maye a ještě mnoho dalších. 
Pak následovala půlhodinka volna, kdy jsme si mohli prohlédnout různé knihy, ale i časopisy. 
Následně nás čekala cesta zpět do školy. Návštěva knihovny se nám všem moc líbila. 

                                                                                                                                                       žáci 7. třídy


 

7.3.2018: Třinecké železárny

Ve středu 7. března 8. a 9. třída jela na exkurzi do Třineckých železáren, kterou pro nás zařídila paní učitelka Petra Fojtíková. 
Po příjezdu do železáren jsme se rozdělili do 3 skupin, kdy každá skupina měla svého průvodce. Každý z nás obdržel žlutou přilbu a ochranné brýle.
Dověděli jsme se, že v Třinci mají 2 vysoké pece a to č. 4 a č. 6. Tyto pece již 15 let nevyhasly. Taví železo při teplotě 1 200°C. Nakoukli jsme i do Velína, z něhož je vysoká pec řízena počítačem a vše je sledováno kamerami. 
V halách, kde se pracuje se surovým železem, je vysoká teplota a také velký hluk, takže jsme výklad průvodce příliš neslyšeli.
Poslední zastávka byla v místě, kde se vyrábějí dráty. Po odevzdáni ochranných pomůcek jsme se autobusem vydali zpět do školy.
Exkurze do Třineckých železáren byla velice zajímavá. Poznali jsme provoz vysoké pece č. 4 a dověděli se spoustu nových informací.

                                                                                                                                                      žáci 8. třídy


 

2.3.2018: Pod mlynářskou čapkou

V pátek 2. března se žáci ze 6. třídy společně s paní učitelkou Petrou Matuškovou vydali do muzea Beskyd ve Frýdku - Místku na vzdělávací lekci Pod mlynářskou čapkou. 
Při vstupu do muzea nás pan lektor vítal chlebem a solí. Na videu a fotografiích jsme viděli vodní a větrné mlýny. Některé z nich si zahrály i v televizních a filmových pohádkách. V našem nejbližším okolí bylo 8 mlýnů, které lidem mlely mouku. Mlýny , v nichž bylo mlýnské kolo poháněno vodou, mlely rychleji a mouka z nich chutnala jinak než mouka vyrobena ve větrných mlýnech. Z každého mletí si mlynář ponechával 10% namleté mouky. Seznámili jsme se s tím, jak se mlela mouka od pravěku do dnešních dnů. 
Sami jsme si vyzkoušeli mletí mouky mezi kameny, což byla pěkná dřina. Dostávali jsme do rukou různé předměty a hádali jsme, k čemu ve mlýně asi sloužily. V závěru lekce nechyběl ani pracovní list, kde jsme si lepili zrníčka, ale i rozemletou mouku. 
Lekce byla velice zajímavá, protože jsme se dověděli mnoho nových skutečností.

                                                                                                                                               žáci 6. třídy


 

23.2.2018: Vybíjená

V pátek 23. února se v Základní škole v Paskově konal v rámci Slezské brány turnaj ve vybíjené pro žáky I. stupně. Naše barvy obhajovali jednak žáci z 5. třídy - Novický R., Kryštof M., Tomík R., Kania A., Hanzelka T., Zerzavý P., Vašíčková J., Králová A., a jednak žáci ze 4. třídy - Kovalčíková K., Ungersböck M., Pavlok V. a Pohludka V.
Družstvo obsadilo 6. místo.

                                                                                                                                     Mgr. Martina Kantorová


 

23.2.2018: Šplh - chlapci II. stupeň

V pátek 23. února se v 5. ZŠ ve Frýdku - Místku konalo okrskové kolo chlapců II. stupně ve šplhu. Za naši školu soutěžili žáci z 9. třídy - Bauer D., Janák R., Novák S. a Sabela J.
V jednotlivcích z 27 účastníků obsadil R. Janák 3. místo a celé družstvo se umístilo rovněž na 3. příčce. Blahopřejeme.

                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


 

21.2.2018: Šplh - děvčata I. stupeň

Ve středu 21. února se naše děvčata z 5. třídy - Bauerová G., Kryštofová V., Králová A. a Vašíčková J., zúčastnily okresního kola ve šplhu, které bylo určeno pro dívky I. stupně.Závody se konaly na 11. ZŠ ve Frýdku - Místku. Blahopřejeme J. Vašíčkové, která si z 36 účastníc vyšplhala pro 7. místo.

                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová


 

23.2.2018: Knihovna

V pátek 23. února jsme se my, 8. třída, vydali společně s paní učitelkou Dagmar Raabovou do frýdecké knihovny. Po pochodu v mrazivé zimě na nás čekala paní knihovnice v příjemně vyhřáté knihovně dětského oddělení. 
Téma znělo Hořké zrání. Seznamovali jsme se s knihami, které se zabývaly pubertou, alkoholismem, drogami, anorexií, autismem ...Z některých knih nám paní knihovnice přečetla i ukázky, např. Maminko, prosím tě nepij, nebo Řvi potichu, brácho (problém autismu).
Po přednášce jsme se měli možnost po knihovně porozhlédnout, začíst se, případně si knihy vypůjčit. Z vyhřáté knihovny jsme se vydali opět do studené zimy na autobusovou zastávku a následně autobusem zpět do školy. Až na tu zimu to bylo příjemné zpestření pátečního dopoledne.

                                                                                                                                                         žáci 8. třídy


 

9.2.2018: Knihovna

V pátek 9. února jsme jeli (6. tř.) s paní učitelkou Petrou Matuškovou do Městské knihovny ve Frýdku - Místku. V dětském oddělení nás přivítala paní knihovnice a tentokrát nás čekalo téma Horory v literatuře. Paní knihovnice nám ukázala spoustu zajímavých hororových knížek a z jedné z nich - Noční můry nespí - nám přečetla ukázku. Poté si každý z nás vylosoval 2 hesla, která jsme měli užít ve svém hororovém příběhu. Vylosovaná hesla např. byla: středověký zámek - blikajicí lampa, vrzajicí schody - bouřka, černá kočka - dřevěná hůl, úplněk - pavučina atd.
Své příběhy jsme si vzájemně přečetli. Po přednášce jsme měli chvíli čas, abychom si prohlédli knihy, které je možno si v knihovně vypůjčit. A pak už nás čekala jen cesta na autobus a návrat do školy.
Beseda se nám moc líbila a už se těšíme na další v příštím školním roce.

                                                                                                                                                          žáci 6. třídy


 

7.2.2018: Šplh

Ve středu 7. února na 11. ZŠ ve Frýdku - Místku proběhlo okrskové kolo mladších dívek ve šplhu. Naši školu reprezentovala děvčata z 5. třídy - A. Králová, J. Vašíčková, V. Kryštofová a ze 4. třídy K. Kovalčíková. Celé družstvo obstálo velmi dobře, obsadilo 4. místo a v důsledku toho postoupilo do okresního kola. 
V jednotlivcích 3. místo obsadila J. Vašíčková a 4. místo V. Kryštofová. Nechť se šplhavcům daří i v budoucnu. 

                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


 

1.2.2018: Šachy

Ve čtvrtek 1. února v Základní škole v Žabni se konal turnaj v šachách v rámci Regionu Slezská brána. V Žabni se potkalo celkem 52 hráčů. Za naši školu soutěžili V. Bartečková (1. tř.), D. Bartečková (3. tř.), J. Lištvan (3. tř.), Š. Mauler (6. tř.) a O. Šilák (6. tř.).
Umístění:
5. místo - D. Bartečková
7. místo - V. Bartečková 
9. místo - J. Lištvan
Blahopřejeme.

                                                                                                                                           Mgr. Martina Kantorová


 

24.11.2018: Besedy s Rozchodníkem

Již druhým rokem spolupracujeme s Rozchodníkem, který pro děti připravuje velmi zajímavé tématické besedy, do kterých lektoři zapojují nejen spoustu názorných pomůcek a ukázek, ale i her a dramatizací. Ve středu 24.ledna si naši prvňáčci povídali o zimě z cyklu besed "Čtvero ročních období" a pro páťáky byla na řadě beseda s názvem "Noc plná života". Děti si s lektorkou povídaly    o životě nočních živočichů, jak vnímají své okolí a loví ve tmě díky výborně vyvinutým smyslům. Zahrály si hru na netopýra a jeho kořist, kdy musely poslepu jen díky sluchovému vnímání chytat svou kořist. Poslouchaly noční zvuky zvířat a hádaly, kdo se takto ozývá. Také poznávaly jejich stopy a seznámily se s mimikry nočního hmyzu. Dvě hodiny dětem příjemně utekly jako voda.

Mgr. Renáta Dorociaková


10.1.2018: Besedy s policií

Ve středu 10.ledna navštívily naši školu dvě policistky Městské Policie ve Frýdku-Místku. Měly připraveny besedy o dopravní výchově pro děti 1. - 4.ročníku a s žáky 5.třídy si povídaly o šikaně na internetu. Procházeli společně filmový komiks o nebezpečí facebooku a zveřejňování fotografií na něm, o možnosti vydírání a jak se proti tomu bránit a předejít problému. Bylo to velmi poučné a v dnešní době aktuální téma, které zaujalo úplně všechny. 

Mgr. Renáta Dorociaková


21.12.2017: Vánoční laťka

Ve čtvrtek 21. prosince se v tělocvičně naší školy uskutečnila již tradiční Vánoční laťka. 28 žáků z 6., 7., 8. a 9. třídy porovnalo své výkony ve skoku vysokém. A jak to dopadlo?

kategorie mladších děvčat 
1. Andělová Tereza (115 cm)
2. Chmielová Aneta (110 cm)
3. Majerová Elisabeth (110 cm)

kategorie mladších chlapců
1. Šostý Matěj (135 cm)
2. Jiříček Marek (125 cm)
3. Pánek Dominik (125 cm)

kategorie starších děvčat
1. Mohylová Magda (140 cm)
2. Biolková Natálie (140 cm)
3. Mžiková Lucie (135 cm)

kategorie starších chlapců
1. Tomis Antonín (155 cm)
2. Tomis Jan (150 cm)
3. Bauer Denis (150 cm)

                                                                                                                                                  Mgr. Martina Kantorová


7.12.2017: Florbal

Ve čtvrtek 7. prosince družstvo chlapců skončilo na 3. příčce v okrskovém kole ve florbalu. Vzájemná utkání proběhla na 2. Základní škole ve Frýdku - Místku. Za 7. třídu hráli Vojta Brener, Dominik Smyček a Kryštof Gongol, za 9. třídu to byli Tonda Tomis, Honza Tomis, Míša Ondračka a Dan Lička.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


6.12.2017: Šachy

Ve středu 6. prosince ve SVČ Klíč ve Frýdku - Místku proběhlo okresní kolo ve hře v šachy, které bylo vyhlášeno pro chlapce II. stupně. Naši školu reprezentovali: Marek Jiříček, Šimon Mauler, Ondřej Šilák a Vojtěch Zerzavý. Toto družstvo dosáhlo 5. místa.

                                                                                                                                                     Mgr. Martina Kantorová


 

29.11.2017: Halový fotbal

Ve středu 29. listopadu se uskutečnilo v Základní škole v Dobré okresní kolo halového fotbalu dívek II. stupně. Za naši školu nastoupil tým ve složení Asenová E. (7. tř.), Liberdová K., Liberdová A., Lančová S., Svojanovská M., Zelinová B. a Vaňková K. (8. tř.). Naše fotbalistky obsadily 6. příčku.

                                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová

 

20.12.2017: Cvičný požární poplach

V dopoledních hodinách 20.12.2017 proběhl ve škole cvičný požární poplach ve spolupráci ZHS Frýdek - Místek a místních hasičů. Tato zkouška připravenosti žáků a zaměstnanců je nedílnou součástí osvěty a prevence na poli požární ochrany.
Žáci i zaměstnanci školy jsou poučeni a instruováni, jak se zachovat v nebezpečné situaci, jakým způsobem ochránit své zdraví, jak se co nejrychleji evakuovat. Všichni organizovaně se svými učiteli opustili učebny a v časovém limitu 2:32 min. se shromáždili v tělocvičně školy. 
K navození situace skutečného požáru pomohlo zařízení k výrobě kouře, které bylo umístěno v chemické učebně. Po skončení poplachu si žáci mohli prohlédnout technické vybavení hasičů a vyslechnout odborné informace nejen k dané akci.

                                                                                                                                                          Mgr. Dagmar Raabová


 

15.12.2017: Planetárium

V pátek 15. prosince se 5. třída s paní učitelkou Dorociakovou a 6. třída s paní učitelkou Fojtíkovou vydaly do Planetária v Ostravě Porubě, které náleží pod Báňskou vysokou školu.
Po odložení svých věcí jsme zavítali do promítacího sálu, kde jsme se pohodlně usadili a zhlédli film o sluneční soustavě a naší hvězdné obloze. Poté si každý z nás v prostorách planetária mohl najít zábavu, která ho zaujala. Mnohé upoutalo zrcadlové bludiště nebo možnost vytvořit si vlastní tornádo, tsunami či zemětřesení. Měli jsme také možnost ovládat vozítko, které bylo na Marsu.
Návštěva planetária se nám moc líbila, takže jsme litovali, že se již musíme vrátit zpátky do školy. Paní učitelky, moc děkujeme za pěknou exkurzi.

                                                                                                                                                          žáci 6. třídy


 

12.12.2017: Loutkové divadlo

V úterý 12. prosince vyrazila 8. a 9. třída na představení Stříhali dohola Josefa Kainara do Loutkového divadla v Ostravě.
Příběh začíná v baru s názvem Savoy, kde spí opilý muž. Po probuzení, kdy měl zaplatit útratu a odejít domů, začne muž vzpomínat na Josefa Kainara. 
Diváci se dovědí, že byl ve škole zlobivý, takže to dotáhl na dvojku z chování, že kromě hudební výchovy mu to ve škole příliš nešlo. Pro svou velkou lásku Janu, která dala přednost kamarádovi, se chtěl dokonce zastřelit. Během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Celé představení bylo protkáno řadou jeho písní. 
Divadelní představení bylo dobře promyšleno, bylo poučné a velmi vtipné. Žáci odměnili herce závěrečným potleskem.

                                                                                                                                                          žáci 8. třídy


 

12.12.2017: Návštěva kostela

V úterý 12. prosince jsme se vydali společně s paní učitelkou třídní Dagmar Raabovou na adventní návštěvu kostela Všech svatých v Sedlištích. Pan farář nám ukazoval a pojmenovával vše, co se v kostele nachází - loď kostela, kůr, křížová cesta, hlavní oltář, obětní stůl ...
Společně jsme si vyprávěli o adventu, Vánocích, ale i o tom, jak bychom se měli chovat k rodičům, učitelům, kamarádům. Na závěr jsme si společně zazpívali píseň, každý dostal od pana faráře perník, za který jsme poděkovali, popřáli si hezké Vánoce a vrátili se zpátky do školy.

                                                                                                                                                        žáci 7. třídy 


 

6.12.2017: Mikuláš

Ve středu 6. prosince někteří z nás přišli do školy o něco dříve, abychom mohli vše připravit a sebe proměnit do podoby čertů, andělů a Mikuláše. V naší třídě, tedy v devítce, se nacházelo Peklo. Lavice jsme odsunuli bokem, zatemnili okna a po zemi rozsypali seno a uhlí. Poté se každý z nás navlékl do kostýmu. Čerti si nasadili rohy, začernili si obličej, andělé si vzali křídla a Mikuláš si nechal přidělat vousy. Na pekelný trůn usedl Lucifer a vyčkával na příchod hříšníků.
Po návštěvě školky, kde na nás dítka kulila očka, jsme se vrhli na jednotlivé třídy. V první třídě se to neobešlo bez slziček, ale když zazpívali, nemuseli podniknout návštěvu Pekla. I mezi vyššími třídami se našli tací, kteří do Pekla nechtěli, ti však na vybranou neměli a zlobilci skončili v pytli, načež se ocitli před samotným Luciferem. Aby se mohli vrátit zpět mezi hodné děti, museli splnit několik úkolů a odpovědět na několik otázek. Hodné děti odměnili andělé nejen hvězdičkou na čílko, ale i sladkou pochoutkou.
Pak nás čekal velký úklid třídy a odličování. Po náročném dopoledni jsme byli docela unaveni. Z mého pohledu to byl vydařený Mikuláš a všichni si jej snad užili.

                                                                                                                             Aneta Čermáková, žákyně 9. třídy


 

3.12.2017: Vánoční jarmark

V neděli 3. prosince začal advent. Již tradičně se první adventní neděli koná vánoční jarmark. Letos tomu nebylo jinak. 
Celý listopad v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování děti společně s paní učitelkami vyráběly drobné vánoční dárky a adventní věnce. V tomto směru dětem významně pomohli i rodiče. Ti napekli cukroví či buchty a zhotovili moc pěkné věci, které dětem pomohly utržit peníze, jež jednotlivé třídy použijí na realizaci svých školních výletů.
Před zahájením vánočního jarmarku se rozsvěcuje u obecního úřadu vánoční strom. Děti si pro návštěvníky připravily kulturní program. Dívky ze čtenářského klubu pod vedením paní učitelky Dagmar Raabové zahrály vánoční scénku Jak mrazík Ferda udělal jen škraloup. Paní učitelka Dorociaková zazpívala s dětmi z 5. a 9. třídy několik vánočních písní. Pak všichni začali odpočítavat - blik - vítej, advente.

Ve středu 29. listopadu se v kostele Všech svatých konal vánoční koncert, na němž vystupoval pěvecký sbor gymnázistů z Havířova pod vedením Mgr. Sylvy Mokrošové, a poprvé z naší školy zpívalo v kostele i 27 žáků z 5. a 9. třídy. Písně secvičila a na kostelní varhany doprovodila paní učitelka Renáta Dorociaková. Návštěvníci slyšeli písně Rolničky, Prosinec, Už z hor zní zvon, kde měli své sólo Jan Tomis a Hana Maňasová, a nechyběla ani Purpura.Velmi hezky zazpívala své sólo Gabka Hlásna z 8. třídy - Mít rád bližního svého, píseň z muzikálu Jesus Christ Superstory. Své zdařilé vystoupení uzavřely děti písní z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Děkujeme všem, kdož se našich vánočních akcí zúčastnili, a v neposlední řadě i za vaše otevřené peněženky, které dětem umožnily dosáhnout velmi pěkných výdělků.
Hezké a klidné Vánoce.

                                                                                                                                             Mgr. Dagmar Raabová


 

13.11.2017: Halový fotbal

V pondělí 13. listopadu v 1. základní škole ve Frýdku - Místku proběhlo okrskové kolo v halovém fotbalu. Na fotbal se vydali M. Jiříček ze 6. třídy, V. Brener, K. Gongol, S. Gwozdz, D. Smyček a V. Randýsek ze 7. třídy. Chlapcům se skutečně dařilo, obsadili 2. místo. Blahopřejeme.

                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová

 

10.11.2017: Halloween

V pátek 10. listopadu se naše 9. třída sešla ve škole již před sedmou hodinou ranní, aby připravila vše pro nadcházející Halloween. Naši kluci se chopili zatemňovaní oken dekami. Pro žáky šesté, sedmé a osmé třídy jsme připravili celkem pět stanovišť, na kterých je čekalo plnění úkolů.
Žáci připravenou trasu absolvovali ve skupinkách. Byli seznámení s tím, že školu zachvátil mor a jejich úkolem je najít protilátku, aby úspěšně přežili.
Na 1. stanovišti lovili žáci ze sklenice se skleněnkami papírky, z nichž poskládali hádanku, na kterou museli následně odpovědět. 
Na 2. stanovišti na ně čekal bezdomovec, u něhož žáci rovněž hledali odpověď na další hádanku. Poté žáky čekala strašidelná cesta šatnami, kde je strašidla chytala třeba za nohy.
V dohledu se konečně objevilo 3. stanoviště. Žáci byli zavřeni na záchodech u tělocvičny, které byly jen velmi spoře osvětleny svíčkami, a zde hledali jazykolamy, které museli následně správně přečíst, což nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo.
Na 4. stanovišti je čekalo luštění hesla, které bylo napsáno v Morseově abecedě. Po rozluštění se žáci dověděli, kde se nachází poslední stanoviště.
Na 5. stanovišti čekal morový lékař a ten nabídl žákům červenou tekutinu, co by protilátku proti moru. Žáci se s nedůvěrou napili. Někteří správně uhádli, že šlo o šípkový čaj.
Náš Halloween se žákům líbil a někteří měli skutečně trochu strach.

                                                                                                                                                           žáci 9. třídy


 

9.11.2017: Florbal

Ve čtvrtek 9. listopadu se konalo okrskové kolo ve florbalu pro žáky I. stupně v Základní škole v Palkovicích. Naši školu reprezentovali chlapci ze 4. třídy - V. Pohludka, V. Čermák, J. Žídek a kluci z 5. třídy - T. Hanzelka, A. Kania, M. Peter, R. Tomík, P. Zerzavý. Družstvo obsadilo 3. místo.

                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová


 

25.10.2017: Stolní tenis

Ve středu 25. října se v Základní škole v Dobré konal okresní turnaj ve stolním tenisu pro chlapce II. stupně. Naše družstvo se umístilo na 5. - 6. místě. Zasloužili se o to: Ondra Šilák ze 6. třídy, Matěj Zerzavý a Šimon Zátopek ze 7. třídy.

                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová


 

30.10.2017: Heraldika

V pondělí 30. října jsme se my, 7. třída, vydali společně s paní učitelkou Petrou Matuškovou do frýdeckého zámku, kde jsme si měli vyslechnout přednášku na téma Erby. Lektor , převlečený za pacholka, nás zavedl do zámeckého sklepení, osvětleného svíčkami, kde nás seznámil s různými erby a mincemi. Snažili jsme se přečít předložený staročeský text, vyzkoušeli jsme si přilbu, která patřila sředověkému rytíři, a vzali si do rukou meč, jenž byl pěkně těžký. Také nás překvapil kat. Rovněž jsme si měli možnost namalovat vlastní erb. 
Po přednášce jsme měli rozchod na frýdeckém náměstí, kde jsme mohli navštívit různé krámky. A pak už nás čekala zpáteční cesta do školy. Tento minivýlet se nám moc líbil a pevně doufáme, že v tomto školním roce nebyl poslední.

                                                                                                                                                     žáci 7. třídy


 

24.10.2017: Návštěva partnerské školy

V úterý 24. října přijeli k nám do školy vzácní hosté. Byli to učitelé a žáci ze Základní školy Podvysoká ze Slovenska. 
Paní učitelka Kantorová připravila Hry bez hranic. Družstvo naší školy tvořili Biolková N., Novák S. (9. tř.), Tobolová T., Tobola K. (8. tř.), Karásek K., Gongol K. (7. tř.), Novotná O., Mauler Š. (6. tř.). Proti nim nastoupili žáci II. stupně z Podvysoké. Českému družstvu se podařilo těsně zvítězit v poměru 13 : 12.
Soutěžilo se v osmi netradičních disciplínách:
1. Lov tropických motýlů
2. Sedlišťský Messi
3. Téééé and téééé
4. Pradleny a sušičky
5. Rytířské klání
6. Chytání ufa
7. Cukrová bomba 
8. Okružní jízda

Dalším bodem programu byla prezentace projektu Výuka přírodních věd nově. Pro žáky byla připravena čtyři stanoviště:
1. stanoviště fyziky - měření elektrického proudu, napětí a elektromagnetického smogu
2. stanoviště chemie - stanovení pH u vybraných čisticích prostředků a jejich vliv na naši pokožku
3. stanoviště přírodopisu - měření pomoci počítačů množství kyslíku při výdechu a ověření, zda má význam poskytovat umělé dýchání, závěr - ano má
- měření množství kyslíku při fotosyntéze
- předvedení digitálního mikroskopu
4. stanoviště deskových her - zde žáci zápasili s hlavolamy

Učitelé a žáci si prohlédli výsledky výtvarné soutěže "Život kolem nás", která je instalována na chodbách školy.
Po posilnění v jídelně nechyběla pro žáky již tradiční diskotéka.
Kantoři si pak vzájemně sdělili své zkušenosti a domluvili se na dalších projektech a soutěžích.
Úterní den rychle uběhl v příjemné atmosféře. V 15.00 hod. nastalo loučení a příslib, že se zase uvidíme v květnu příštího roku.
Tak na shledanou, milí přátelé!!

                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová


 

20.10.2017: Stolní tenis

V pátek 20. října se konalo okresní kolo ve stolním tenise na SOŠ Lískovecká ve Frýdku - Místku. Barvy naší školy hájili chlapci z 9. třídy - Ondračka Michal a Lička David, a hoši z 8. třídy - Tobola Kamil a Zerzavý Matěj. Naše družstvo obsadilo 2. místo. K tomuto úspěchu chlapcům srdečně blahopřejeme.

                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová


 

19.10.2017: Kniha džunglí

Ve čtvrtek 19. října nešla ve škole elektřina, proto všechny třídy vyrazily do kina ve Vratimově, kde jsme zhlédli film Kniha džunglí. Film se dětem velice líbil, což na konci vyjádřily potleskem. Po návratu do školy pokračovala další výuka podle rozvrhu. Nevýhodou bylo, že paní kuchařky neměly možnost nám uvařit oběd, a tak jsme ze svých školních batohů vytáhli velké svačiny.

                                                                                                                                                          Mgr. Dagmar Raabová


 

4.-6.10.2017: Adaptační kurz v Bílé

Ve dnech 4.-6. října 2017 se konal adaptační kurz v Bílé. Šestá třída v plném počtu 18 žáků spolu s třídní učitelkou Petrou Fojtíkovou a paní učitelkou Vladislavou Hurajovou odjela ve středu v 8.00 hod. od školy směr Bílá.
Zde jsme byli ubytováni v jedné z dependancí hotelu Bauer - na Javořině. Po příjezdu se nás hned ujali dva skvělí instruktoři - Jakub a Kristýna. Poté, co se žáci ubytovali, začal jim program, který skončil až v pátek v poledne.
Pod vedením instruktorů si během tří dnů zahráli nejrůznější hry - "Kolíky", "Souhvězdí", "Číselný závod" atd.Žáci se rovněž vyřádili ma motokárách, tubingu, trampolíně nebo v lanáčku. Po těchto aktivitách jsme pak všichni mohli relaxovat ve Wellness centru hotelu Bauer. Večer nechyběl zpěv a hra na kytaru s paní učitelkou Hurajovou.
Stravování jsme měli zajištěno v hotelu Bauer. Autobus uhradil Spolek rodičů, za což mu náleží velké poděkování. Rovněž velmi děkujeme společnosti SUN Outdoor za realizaci adaptačního kurzu, skvěle připravený program, jenž vedli Jakub a Kristýna, které si děti velmi oblíbili.

                                                                                                                                              Mgr. Petra Fojtíková


 

4.10.2017: Sportovní odpoledne s Beskyďáčkem

Ve středu 4. října se uskutečnilo již tradiční sportovní odpoledne s Beskyďáčkem v tělocvičně naší školy. Sportovalo celkem 47 rodičů a dětí ve čtyřech kategoriích - dívky, chlapci, matky a otcové.
Své sportovní výkony porovnávali malí i velcí sportovci na čtyřech stanovištích:
1. střelba do bedny
2. přehoz přes síť
3. střelba na koš
4. žebřík

Umístění:
kategorie dívky:
1. Bartečková D.
2. Drescherová E.
3. Kaminská J.

kategorie chlapci:
1. Anděl T.
2. Hradil O.
3. Vaněk J.

kategorie matky:
1, Vojkůvková M.
2. Janečková J.
3. Fajkošová K.

kategorie otcové:
1. Piekař M.
2. Zbranek J.
3. Kusák T.

Všem děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a těšíme se příště.

                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová


 

 

2.10.2017: Přespolní běh

V pondělí 2. října Základní škola v Dobré pořádala přespolní běh žáků I. stupně. Šlo o okrskové kolo. Běhalo se v okolí Kačabaru. Naši školu reprezentoval Sebastian Malinovský z 2. třídy, který se umístil na 6. místě a Vojtěch Pohludka ze 4. třídy, jenž obsadil 5. místo.

                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


 

17.9.2017: Školní rok 2017/2018

V pondělí 4. září byl slavnostně zahájen nový školní rok 2017/2018. 
Kapacita naší školy byla navýšena na 230 žáků. V tomto roce bude školu navštěvovat celkem 213 žáků a to na I. stupni - 124 žáků a na II. stupni 89 žáků.
Součástí naší školy je i škola mateřská, která má tři oddělení - nejmenší Sluníčka - 19 dětí, Včelky - 19 dětí a předškoláci Delfínci - 23 dětí. Mnozí určitě víte, že vedle budovy školy se staví nová budova mateřské školky, jejíž dokončení je plánováno na červen r. 2018 a do níž bude moci chodit 84 dětí.
Novou skutečností rovněž je otevření 3. oddělení školní družiny, které povede Bc. Pavla Kozáková. Školní družinu může tedy navštěvovat celkem 90 žáků od 1. do 5. třídy.
Hlavním úkolem školy je vzdělávání a výchova žáků.
Děti 2. a 3. třídy se zúčastní plaveckého výcviku, na žáky 6. třídy čeká v říjnu adaptační kurz na Bílé. 
Doba adventu bude opět zahájena vánočním jarmarkem, v květnu nebude chybět již tradiční vystoupení ke Dni matek.
V letošním roce se rovněž bude konat 4. ročník Sedlišťských trojčat. V loňském roce se této akce zúčastnilo celkem 35 škol a své umění prezentovalo kolem 500 žáků.
Sedlišťská trojčata tvoří Sedlišťský slavík (pěvecká soutěž), Život kolem nás (výtvarná soutěž) a Divadlo nás baví (divadelní festival).
V rámci MAPu Frýdek - Místek proběhla vloni ve škole tzv. Badatelská chemie, v níž prezentovali výsledky svého bádání žáci okolních škol a pedagogové si vzájemně vyměňovali své poznatky. V letošním roce bude toto přírodovědné bádání rozšířeno o Badatelskou fyziku a Badatelský přírodopis.
Naše škola jako jediná v Moravskoslezském kraji se zapojila do partnerského projektu se Společností pro kvalitu školy nazvaného Výuka přírodních věd nově. V důsledku toho škola obdrží několik notebooku a čidla pro počítačem podporované experimenty ve fyzice, chemii a přírodopise. Projekt je zaměřen na nové trendy ve výuce přírodních věd.
Ani v letošním školním roce nebude chybět další vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Ostravě.
Velkým projektem je EU šablony 2017 v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt se realizuje od 1.1.2017 do 31.12.2018, kterého se zúčastní jak mateřská, tak základní škola. V rámci tohoto projektu je financován poloviční úvazek chůvy v MŠ (chůva Jana Pírková) a školního speciálního pedagoga v ZŠ (Mgr. Věra Miklicová). Dále dojde k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ (DVPP), tematickému setkávání a spolupráci s rodiči v MŠ a ZŠ. Učitelé ZŠ se budou vzdělávat v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti a cizích jazyků. Ve škole bude v rámci tohoto projektu letos pracovat čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a nebude chybět ani doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem v matematice.
Nadále bude pokračovat vzájemná spolupráce s partnerskou slovenskou školou z Podvysoké. Obě školy se společně zúčastní projektu, který vyhlásila Knihovna J. Mahena v Brně a Slovenská národní knihovna v Bratislavě. Učitelé a žáci se vzájemně setkají na podzim a na jaře.
Děti naší základní školy mají možnost se zapojit do činnosti kroužků. Letos to bude angličtina, včelařský a dramatický kroužek, hra na klavír a kroužek Šikovné ruce.
I v letošním školním roce žáci navštíví místní i městskou knihovnu, muzeum Beskyd ve Frýdku - Místku, Loutkové divadlo v Ostravě, na konci roku nebudou chybět školní výlety. Žáci budou naši školu reprezentovat nejen ve sportovních, ale i vědomostních soutěžích. 
Popřejme učitelům, žákům i dalším zaměstnancům školy mnoho zdraví, elánu a pracovního nadšení ke zdárnému splnění všech naplánovaných úkolů.

                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová 


 

4.9.2017: Slavnostní zahájení školního roku

Prázdniny utekly a my všichni jsme se v osm ráno setkali na slavnostním zahájení školního roku, tentokrát v tělocvičně školy. Pan ředitel připomněl zajímavé akce z loňska a taky nás seznámil s tím, co nás bude čekat letos. Ze všech žáků školy byli nejvíce napjati samozřejmě prvňáčci. Pan ředitel s paní učitelkou třídní každému z nich předali pamětní list na první školní den a od pana starosty a místostarosty dostali tašku s pomůckami, které ve škole budou potřebovat. Protože těch nejmenších bylo 29, předávání se trochu protáhlo, ale pak se dočkali a šli se se svou paní učitelkou třídní podívat, do 1. třídy. Na ostatní žáky školy již také čekají připravené třídy, ale ti se tam podívají a zítra. Přejeme všem žákům, aby byl nový školní rok úspěšný, plný radosti z nově nabytých vědomostí a vyučujícím jen samé hodné a zvídavé žáčky.

Mgr. Vladislava Hurajová


TOPlist