13.11.2017: Halový fotbal

V pondělí 13. listopadu v 1. základní škole ve Frýdku - Místku proběhlo okrskové kolo v halovém fotbalu. Na fotbal se vydali M. Jiříček ze 6. třídy, V. Brener, K. Gongol, S. Gwozdz, D. Smyček a V. Randýsek ze 7. třídy. Chlapcům se skutečně dařilo, obsadili 2. místo. Blahopřejeme.

                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová

 

10.11.2017: Halloween

V pátek 10. listopadu se naše 9. třída sešla ve škole již před sedmou hodinou ranní, aby připravila vše pro nadcházející Halloween. Naši kluci se chopili zatemňovaní oken dekami. Pro žáky šesté, sedmé a osmé třídy jsme připravili celkem pět stanovišť, na kterých je čekalo plnění úkolů.
Žáci připravenou trasu absolvovali ve skupinkách. Byli seznámení s tím, že školu zachvátil mor a jejich úkolem je najít protilátku, aby úspěšně přežili.
Na 1. stanovišti lovili žáci ze sklenice se skleněnkami papírky, z nichž poskládali hádanku, na kterou museli následně odpovědět. 
Na 2. stanovišti na ně čekal bezdomovec, u něhož žáci rovněž hledali odpověď na další hádanku. Poté žáky čekala strašidelná cesta šatnami, kde je strašidla chytala třeba za nohy.
V dohledu se konečně objevilo 3. stanoviště. Žáci byli zavřeni na záchodech u tělocvičny, které byly jen velmi spoře osvětleny svíčkami, a zde hledali jazykolamy, které museli následně správně přečíst, což nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo.
Na 4. stanovišti je čekalo luštění hesla, které bylo napsáno v Morseově abecedě. Po rozluštění se žáci dověděli, kde se nachází poslední stanoviště.
Na 5. stanovišti čekal morový lékař a ten nabídl žákům červenou tekutinu, co by protilátku proti moru. Žáci se s nedůvěrou napili. Někteří správně uhádli, že šlo o šípkový čaj.
Náš Halloween se žákům líbil a někteří měli skutečně trochu strach.

                                                                                                                                                           žáci 9. třídy


 

9.11.2017: Florbal

Ve čtvrtek 9. listopadu se konalo okrskové kolo ve florbalu pro žáky I. stupně v Základní škole v Palkovicích. Naši školu reprezentovali chlapci ze 4. třídy - V. Pohludka, V. Čermák, J. Žídek a kluci z 5. třídy - T. Hanzelka, A. Kania, M. Peter, R. Tomík, P. Zerzavý. Družstvo obsadilo 3. místo.

                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová


 

25.10.2017: Stolní tenis

Ve středu 25. října se v Základní škole v Dobré konal okresní turnaj ve stolním tenisu pro chlapce II. stupně. Naše družstvo se umístilo na 5. - 6. místě. Zasloužili se o to: Ondra Šilák ze 6. třídy, Matěj Zerzavý a Šimon Zátopek ze 7. třídy.

                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová


 

30.10.2017: Heraldika

V pondělí 30. října jsme se my, 7. třída, vydali společně s paní učitelkou Petrou Matuškovou do frýdeckého zámku, kde jsme si měli vyslechnout přednášku na téma Erby. Lektor , převlečený za pacholka, nás zavedl do zámeckého sklepení, osvětleného svíčkami, kde nás seznámil s různými erby a mincemi. Snažili jsme se přečít předložený staročeský text, vyzkoušeli jsme si přilbu, která patřila sředověkému rytíři, a vzali si do rukou meč, jenž byl pěkně těžký. Také nás překvapil kat. Rovněž jsme si měli možnost namalovat vlastní erb. 
Po přednášce jsme měli rozchod na frýdeckém náměstí, kde jsme mohli navštívit různé krámky. A pak už nás čekala zpáteční cesta do školy. Tento minivýlet se nám moc líbil a pevně doufáme, že v tomto školním roce nebyl poslední.

                                                                                                                                                     žáci 7. třídy


 

24.10.2017: Návštěva partnerské školy

V úterý 24. října přijeli k nám do školy vzácní hosté. Byli to učitelé a žáci ze Základní školy Podvysoká ze Slovenska. 
Paní učitelka Kantorová připravila Hry bez hranic. Družstvo naší školy tvořili Biolková N., Novák S. (9. tř.), Tobolová T., Tobola K. (8. tř.), Karásek K., Gongol K. (7. tř.), Novotná O., Mauler Š. (6. tř.). Proti nim nastoupili žáci II. stupně z Podvysoké. Českému družstvu se podařilo těsně zvítězit v poměru 13 : 12.
Soutěžilo se v osmi netradičních disciplínách:
1. Lov tropických motýlů
2. Sedlišťský Messi
3. Téééé and téééé
4. Pradleny a sušičky
5. Rytířské klání
6. Chytání ufa
7. Cukrová bomba 
8. Okružní jízda

Dalším bodem programu byla prezentace projektu Výuka přírodních věd nově. Pro žáky byla připravena čtyři stanoviště:
1. stanoviště fyziky - měření elektrického proudu, napětí a elektromagnetického smogu
2. stanoviště chemie - stanovení pH u vybraných čisticích prostředků a jejich vliv na naši pokožku
3. stanoviště přírodopisu - měření pomoci počítačů množství kyslíku při výdechu a ověření, zda má význam poskytovat umělé dýchání, závěr - ano má
- měření množství kyslíku při fotosyntéze
- předvedení digitálního mikroskopu
4. stanoviště deskových her - zde žáci zápasili s hlavolamy

Učitelé a žáci si prohlédli výsledky výtvarné soutěže "Život kolem nás", která je instalována na chodbách školy.
Po posilnění v jídelně nechyběla pro žáky již tradiční diskotéka.
Kantoři si pak vzájemně sdělili své zkušenosti a domluvili se na dalších projektech a soutěžích.
Úterní den rychle uběhl v příjemné atmosféře. V 15.00 hod. nastalo loučení a příslib, že se zase uvidíme v květnu příštího roku.
Tak na shledanou, milí přátelé!!

                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová


 

20.10.2017: Stolní tenis

V pátek 20. října se konalo okresní kolo ve stolním tenise na SOŠ Lískovecká ve Frýdku - Místku. Barvy naší školy hájili chlapci z 9. třídy - Ondračka Michal a Lička David, a hoši z 8. třídy - Tobola Kamil a Zerzavý Matěj. Naše družstvo obsadilo 2. místo. K tomuto úspěchu chlapcům srdečně blahopřejeme.

                                                                                                                                        Mgr. Martina Kantorová


 

19.10.2017: Kniha džunglí

Ve čtvrtek 19. října nešla ve škole elektřina, proto všechny třídy vyrazily do kina ve Vratimově, kde jsme zhlédli film Kniha džunglí. Film se dětem velice líbil, což na konci vyjádřily potleskem. Po návratu do školy pokračovala další výuka podle rozvrhu. Nevýhodou bylo, že paní kuchařky neměly možnost nám uvařit oběd, a tak jsme ze svých školních batohů vytáhli velké svačiny.

                                                                                                                                                          Mgr. Dagmar Raabová


 

4.-6.10.2017: Adaptační kurz v Bílé

Ve dnech 4.-6. října 2017 se konal adaptační kurz v Bílé. Šestá třída v plném počtu 18 žáků spolu s třídní učitelkou Petrou Fojtíkovou a paní učitelkou Vladislavou Hurajovou odjela ve středu v 8.00 hod. od školy směr Bílá.
Zde jsme byli ubytováni v jedné z dependancí hotelu Bauer - na Javořině. Po příjezdu se nás hned ujali dva skvělí instruktoři - Jakub a Kristýna. Poté, co se žáci ubytovali, začal jim program, který skončil až v pátek v poledne.
Pod vedením instruktorů si během tří dnů zahráli nejrůznější hry - "Kolíky", "Souhvězdí", "Číselný závod" atd.Žáci se rovněž vyřádili ma motokárách, tubingu, trampolíně nebo v lanáčku. Po těchto aktivitách jsme pak všichni mohli relaxovat ve Wellness centru hotelu Bauer. Večer nechyběl zpěv a hra na kytaru s paní učitelkou Hurajovou.
Stravování jsme měli zajištěno v hotelu Bauer. Autobus uhradil Spolek rodičů, za což mu náleží velké poděkování. Rovněž velmi děkujeme společnosti SUN Outdoor za realizaci adaptačního kurzu, skvěle připravený program, jenž vedli Jakub a Kristýna, které si děti velmi oblíbili.

                                                                                                                                              Mgr. Petra Fojtíková


 

4.10.2017: Sportovní odpoledne s Beskyďáčkem

Ve středu 4. října se uskutečnilo již tradiční sportovní odpoledne s Beskyďáčkem v tělocvičně naší školy. Sportovalo celkem 47 rodičů a dětí ve čtyřech kategoriích - dívky, chlapci, matky a otcové.
Své sportovní výkony porovnávali malí i velcí sportovci na čtyřech stanovištích:
1. střelba do bedny
2. přehoz přes síť
3. střelba na koš
4. žebřík

Umístění:
kategorie dívky:
1. Bartečková D.
2. Drescherová E.
3. Kaminská J.

kategorie chlapci:
1. Anděl T.
2. Hradil O.
3. Vaněk J.

kategorie matky:
1, Vojkůvková M.
2. Janečková J.
3. Fajkošová K.

kategorie otcové:
1. Piekař M.
2. Zbranek J.
3. Kusák T.

Všem děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a těšíme se příště.

                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová


 

 

2.10.2017: Přespolní běh

V pondělí 2. října Základní škola v Dobré pořádala přespolní běh žáků I. stupně. Šlo o okrskové kolo. Běhalo se v okolí Kačabaru. Naši školu reprezentoval Sebastian Malinovský z 2. třídy, který se umístil na 6. místě a Vojtěch Pohludka ze 4. třídy, jenž obsadil 5. místo.

                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


 

17.9.2017: Školní rok 2017/2018

V pondělí 4. září byl slavnostně zahájen nový školní rok 2017/2018. 
Kapacita naší školy byla navýšena na 230 žáků. V tomto roce bude školu navštěvovat celkem 213 žáků a to na I. stupni - 124 žáků a na II. stupni 89 žáků.
Součástí naší školy je i škola mateřská, která má tři oddělení - nejmenší Sluníčka - 19 dětí, Včelky - 19 dětí a předškoláci Delfínci - 23 dětí. Mnozí určitě víte, že vedle budovy školy se staví nová budova mateřské školky, jejíž dokončení je plánováno na červen r. 2018 a do níž bude moci chodit 84 dětí.
Novou skutečností rovněž je otevření 3. oddělení školní družiny, které povede Bc. Pavla Kozáková. Školní družinu může tedy navštěvovat celkem 90 žáků od 1. do 5. třídy.
Hlavním úkolem školy je vzdělávání a výchova žáků.
Děti 2. a 3. třídy se zúčastní plaveckého výcviku, na žáky 6. třídy čeká v říjnu adaptační kurz na Bílé. 
Doba adventu bude opět zahájena vánočním jarmarkem, v květnu nebude chybět již tradiční vystoupení ke Dni matek.
V letošním roce se rovněž bude konat 4. ročník Sedlišťských trojčat. V loňském roce se této akce zúčastnilo celkem 35 škol a své umění prezentovalo kolem 500 žáků.
Sedlišťská trojčata tvoří Sedlišťský slavík (pěvecká soutěž), Život kolem nás (výtvarná soutěž) a Divadlo nás baví (divadelní festival).
V rámci MAPu Frýdek - Místek proběhla vloni ve škole tzv. Badatelská chemie, v níž prezentovali výsledky svého bádání žáci okolních škol a pedagogové si vzájemně vyměňovali své poznatky. V letošním roce bude toto přírodovědné bádání rozšířeno o Badatelskou fyziku a Badatelský přírodopis.
Naše škola jako jediná v Moravskoslezském kraji se zapojila do partnerského projektu se Společností pro kvalitu školy nazvaného Výuka přírodních věd nově. V důsledku toho škola obdrží několik notebooku a čidla pro počítačem podporované experimenty ve fyzice, chemii a přírodopise. Projekt je zaměřen na nové trendy ve výuce přírodních věd.
Ani v letošním školním roce nebude chybět další vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Ostravě.
Velkým projektem je EU šablony 2017 v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt se realizuje od 1.1.2017 do 31.12.2018, kterého se zúčastní jak mateřská, tak základní škola. V rámci tohoto projektu je financován poloviční úvazek chůvy v MŠ (chůva Jana Pírková) a školního speciálního pedagoga v ZŠ (Mgr. Věra Miklicová). Dále dojde k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ (DVPP), tematickému setkávání a spolupráci s rodiči v MŠ a ZŠ. Učitelé ZŠ se budou vzdělávat v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti a cizích jazyků. Ve škole bude v rámci tohoto projektu letos pracovat čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a nebude chybět ani doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem v matematice.
Nadále bude pokračovat vzájemná spolupráce s partnerskou slovenskou školou z Podvysoké. Obě školy se společně zúčastní projektu, který vyhlásila Knihovna J. Mahena v Brně a Slovenská národní knihovna v Bratislavě. Učitelé a žáci se vzájemně setkají na podzim a na jaře.
Děti naší základní školy mají možnost se zapojit do činnosti kroužků. Letos to bude angličtina, včelařský a dramatický kroužek, hra na klavír a kroužek Šikovné ruce.
I v letošním školním roce žáci navštíví místní i městskou knihovnu, muzeum Beskyd ve Frýdku - Místku, Loutkové divadlo v Ostravě, na konci roku nebudou chybět školní výlety. Žáci budou naši školu reprezentovat nejen ve sportovních, ale i vědomostních soutěžích. 
Popřejme učitelům, žákům i dalším zaměstnancům školy mnoho zdraví, elánu a pracovního nadšení ke zdárnému splnění všech naplánovaných úkolů.

                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová 


 

4.9.2017: Slavnostní zahájení školního roku

Prázdniny utekly a my všichni jsme se v osm ráno setkali na slavnostním zahájení školního roku, tentokrát v tělocvičně školy. Pan ředitel připomněl zajímavé akce z loňska a taky nás seznámil s tím, co nás bude čekat letos. Ze všech žáků školy byli nejvíce napjati samozřejmě prvňáčci. Pan ředitel s paní učitelkou třídní každému z nich předali pamětní list na první školní den a od pana starosty a místostarosty dostali tašku s pomůckami, které ve škole budou potřebovat. Protože těch nejmenších bylo 29, předávání se trochu protáhlo, ale pak se dočkali a šli se se svou paní učitelkou třídní podívat, do 1. třídy. Na ostatní žáky školy již také čekají připravené třídy, ale ti se tam podívají a zítra. Přejeme všem žákům, aby byl nový školní rok úspěšný, plný radosti z nově nabytých vědomostí a vyučujícím jen samé hodné a zvídavé žáčky.

Mgr. Vladislava Hurajová


TOPlist