Konzultační a doučovací hodiny

Od 15.2.2013 Vám nabízíme konzultační hodiny pro rodiče a doučovací hodiny pro žáky.

Na tyto hodiny se mohou dostavit pouze ti žáci, kteří nenarušují průběh vyučovací hodiny, jeví zájem
o probírané učivo, pravidelně se  připravují do výuky, v doučovací hodině aktivně pracují a řídí se pokyny
a doporučeními učitele.

Konzultaci je třeba alespoň jeden den dopředu ohlásit, pokud Vám daný den a hodina  nevyhovují, je možno se domluvit na jiném termínu.

Vyučující e-mail telefon konzultační
a doučovací hodina
RNDr. Mgr. Olšovský Pavel, Ph.D. polsovsky@seznam.cz 739 217 343 pondělí 13:30 - 14:15
Mgr. Cielecká Dagmar d.cielecka@centrum.cz 737 147 075  
Mgr. Hillová Milada milada.hillova@seznam.cz 595 176 521 úterý 12:30 - 13:15
Mgr. Hurajová Vladislava vhurajova@gmail.com 558 658 123 úterý 12:30 - 13:15
Mgr. Hájková Hana hajkova.h@centrum.cz 558 658 123 úterý 13:00 - 13:45
Mgr. Kantorová Martina kan.mar@seznam.cz 558 658 123  
Mgr. Jakobi Lucie lucie.jakobi@seznam.cz 558 658 123 po domluvě kdykoli
Mgr. Olšovská Sylva sylva.olsovska@seznam.cz 558 658 123 úterý 13:00 - 13:45
Mgr. Fojtíková Petra fojtkova.pe@gmail.com 558 658 123 středa 12:45 - 14:30
Mgr. Dorociaková Renáta renata.madrova@seznam.cz 739 038 714  
Mgr. Raabová Dagmar dagmar.raabova@gmail.com 558 658 123 pátek 7:00 - 7:45
Mgr. Škrábalová Vanesa vanesaskrabalova@seznam.cz 558 658 123 úterý 12:30 - 13:15
Mgr. Matušková Petra petra.matuskova83@gmail.com 736 741 041  pátek 8:45 - 9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TOPlist