23.10.2015: Projekt Rekonstrukce učeben ZŠ Sedliště pro výuku přírodovědných předmětů a technických 
                   předmětů

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště, Sedliště 203, realizuje projekt Rekonstrukce učeben ZŠ Sedliště pro výuku přírodovědných předmětů a technických předmětů pod registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01559. Projekt je realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a bude ukončen k 31. 10. 2015. V rámci tohoto projektu byly v učebně fyziky-chemie a v jazykové učebně realizovány stavební práce a také bylo pořízeno ICT vybavení, nábytek a učební pomůcky. Nové vybavení bude využíváno žáky školy v běžné výuce a v zájmových kroužcích. Slavnostní otevření obou těchto učeben proběhlo v úterý 13. 10. 2015 za účasti zřizovatele, zastupitelů obce Sedliště, učitelů a rodičů žáků.


TOPlist