Redakce školního časopisu Chytrolín

- začala fungovat v září 2013 pod vedením Mgr. Vladislavy Hurajové

               

- časopis  vychází pololetně

- k dispozici je jeden výtisk pro třídu, případně v el. podobě na webových stránkách školy

- řešení soutěžních úloh odevzdávejte do schránky Chytrolínu umístěné u hlavního vchodu, nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a třídu, vylosovaní výherci budou odměněni drobnou odměnou
 

 

TOPlist