Kvalitní škola a školní závěrečná zkouška

Informace o školní závěrečné zkoušce naleznete v následujícím dokumentu.

Skolni_zaverecna_zkouska.pdf


Povinné předmětyMatematika

Okruhy: Tematicke_okruhy_ke_skolni_zaverecne_zkousce_z_matematiky.pdf

Rozpracované otázky
s příklady na procvičení:1a. prirozena_cisla.pdf                                 1b. povrch_a_objem_valce.pdf

                                       2a. desetinna_cisla.pdf                                 2b. povrch_a_objem_kuzele.pdf

                                       3a. cela_cisla.pdf                                          3b. povrch_a_objem_jehlanu.pdf

                                       4a. racionalni_cisla.pdf                                 4b. povrch_a_objem_koule.pdf

                                       5a. mocniny_a_jednocleny.pdf                     5b. obvod_a_obsah_ctverce.pdf

                                       6a. pocetni_operace_s_mnohocleny.pdf      6b. obvod_a_obsah_obdelniku.pdf

                                       7a. algebraicke_vzorce.pdf                           7b. obvod_a_obsah_trojuhelniku.pdf

                                       8a. linearni_rovnice.pdf                                 8b. vzajemna_poloha_dvou_kruznic.pdf

                                       9a. soustavy_dvou_rovnic.pdf                       9b. vzajemna_poloha_kruznice_a_primky.ppsx

                                      10a. procenta, promile.pdf                              10b. pravouhla_soustava_souradnic.pdf

                                      11a. prima_umernost.pdf                                11b. goniometricke_funkce.pdf

                                      12a. neprima_umernost.pdf                             12b. pythagorova_veta.pdf

Převody jednotek:         zakladni_jednotky_a_jejich_prevody.jpg  - využijete u všech otázek z geometrie, u slovních úloh


Český jazyk

Okruhy: Tematicke_okruhy_ke_skolni_zaverecne_zkousce_z_ceskeho_jazyka.pdf


Anglický jazyk

Okruhy: Tematicke_okruhy_ke_skolni_zavecne_zkousce_z_anglickeho_jazyka.pdf


Volitelné předmětyPřírodopis

Okruhy:Tematicke_okruhy_ke_skolni_zavecne_zkousce_z_prirodopisu.pdf


Fyzika

Okruhy: Tematicke_okruhy_ke_skolni_zaverecne_zkousce_z_fyziky.pdf


Zeměpis

Okruhy: Tematicke_okruhy_ke_skolni_zaverecne_zkousce_ze_zemepisu.pdf


Dějepis

Okruhy: Tematicke_okruhy_ke_skolni_zaverecne_zkousce_z_dejepisu.pdf


Ruský jazyk

Okruhy: Tematicke_okruhy_ke_skolni_zavecne_zkousce_z_ruskeho_jazyka.pdf


Chemie:

Okruhy: Tematicke_okruhy_ke_skoni_zaverecne_zkousce_z_chemie.pdf

 

TOPlist