EKOtým Jubilejní Masarykovy ZŠ Sedliště

Ve školním roce 2017/2018 jej tvoří zástupci většiny tříd (11 žáků) a 4 pracovníci školy.

EKOtým se schází jednou za 14 dnů v pátek od 13,00 hodin v rámci nepovinného předmětu Ekologický seminář. Většinou jednou za měsíc máme tzv. oficiální schůzi Ekotýmu, kdy řešíme hlavní úkoly v programu Ekoškola. Schůzky EKOtýmu probíhají  v multimediální přírodovědné učebně. 

Program schůzek plánuje p. uč. Bonková s pomocí p. uč. Matuškové společně se zástupci 8. a  9. třídy. K jednotlivým bodům se aktivně vyjadřují všichni členové.

Aktuální informace o dění v naší Ekoškole a našem Ekotýmu můžete sledovat na facebooku: Ekoškola Sedliště

 

STRUKTURA EKOtýmu

Dospělí: 

p. uč. Markéta Bonková, p. uč. Petra Matušková, Jiřina Konečná, Josef Javornický

Zástupci z jednotlivých tříd:

3. tř.: V. Koběluš, D. Mojžíšková
4. tř.: A. Tomanová

8. tř.: K. Liberdová, L. Mikolášová, A. Liberdová, G. Hlasná, L. Mžiková, A. Zubková, G. Pumová
9. tř.: Z. Delinčáková

Funkce:

Koordinátorka programu Ekoškola: p. uč. M. Bonková
Mluvčí: K. Liberdová
Spolupráce se žáky: L. Mikolášová, A. Zubková, Z. Delinčáková, N. Hlasná, L. Mžiková
Fotografka a grafické práce: G. Pumová
Facebook specialisté: G. Hlasná, A. Zubková
Zapisovatelé: K. Liberdová, A. Liberdová
Nástěnkáři, péče o ekokoutek: G. Hlasná - zodpovídá, ale jinak celý Ekotým
Ekohlídači: A. Tomanová, V. Koběluš, D. Mojžíšková

 
Komisařka odpadu: paní J. Konečná
Ferda Mravenec (práce všeho druhu): pan školník J. Javornický


 

Pravidla EKOtýmu

 

1. Absence na schůzce EKOtýmu se musí předem omluvit.

2. Absence se omlouvá p. uč. Bonkové osobně nebo elektronicky.

3. V diskuzi mluví pouze jeden, mluvíme k věci.

4. Aktivně přistupujeme k aktuálním problémům a zadaným úkolům.

5. Vzájemně si pomáháme, jsme tým.

6. Při práci se snažíme udržovat pořádek.

 

 


 

 

 

 

 

TOPlist