Naše aktivity

Celoroční hra „CESTA KOLEM SVĚTA“

 ZÁŘÍ

V měsíci září jsme se opět sešli v naší školní družině. Tento rok nově ve třech odděleních - Opičky, Lvíčci a Pandy. Čekala na nás nová celoroční hra „Cesta kolem světa“. V ní budeme každý měsíc poznávat nějaký stát nebo cestovat po světadílech. Budeme si s ním hrát a tvořit různé typické výrobky dané země. Pro děti je připraveno mnoho činností a aktivit, při kterých se dozvědí spoustu zajímavostí ze světa. Při těchto činnostech se budeme i lépe poznávat.

Po prázdninách byly děti plné zážitků a dojmů z prázdnin, a proto jsme si tyto zážitky nakreslili a společně jsme si je povyprávěli. Naši nástěnku na chodbě nám zdobí i školáci s aktovkami jako symbol nového školního roku. K podzimu patří jablíčka a hrušky, a tak jsme si vyrobili papírové 3D zavařeniny. Hodně jsme si ještě užívali pěkného počasí a trávili čas na dětském hřišti u školy. 

 

ŘÍJEN

Celý říjen jsme cestovali po naší rodné vlasti, ČESKÉ REPUBLICE. Děti luštily různé křížovky, rébusy a hrály hry, ve kterých se mohly dozvědět informace a zajímavosti o Česku.

V naší školní družině také proběhla soutěž „VTIPNĚJŠÍ VYHRÁVÁ“, ve které děti soutěžily s připravenými vtipy. Společně jsme se pobavili a nasmáli a pro ty nejlepší byla nachystaná malá odměna. Poslední říjnový den jsme si zpestřili oslavou svátku Halloween. Pro děti bylo připraveno odpoledne plné soutěží a her.

 

Od října už jsme začali navštěvovat místní knihovnu v Sedlištích, kterou budeme pravidelně navštěvovat každý měsíc vždy první pondělí v měsíci. 

 

 

TOPlist