Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

7.12.2018: Florbal

Následující den, tedy v pátek 7. prosince, proběhlo na stejném místě okrskové kolo ve florbalu, ale tentokrát starších chlapců. Naši školu reprezentovali Brener V., Klimíček O., Randýsek V., Smyček D. z 8. třídy a Zerzavý M. z 9. třídy. I toto družstvo dosáhlo na 5. místo.

                                                                                                                                           Mgr. Martina Kantorová


 

6.12.2018: Florbal

Ve čtvrtek 6. prosince proběhlo okrskové kolo ve florbalu v 2. ZŠ ve Frýdku - Místku. Družstvo chlapců ze 6. třídy obsadilo 5. místo. Hráli - Hanzelka T., Konia A., Kopčák O., Novický R., Tomík R., Peter M., Zerzavý P.

                                                                                                                                         Mgr. Martina Kantorová


 

6.12.2018: Vybíjená

Ve čtvrtek 6. prosince v Základní škole ve Václavovicích se uskutečnilo v rámci Slezské brány utkání ve vybíjené. Naši školu  reprezentovalo 12 žáků. Byli to: Berbr A., Čermák V., Pohludka V., Pavlok V., Hammer J., Kovalčíková K., Ungersböck M., Vinklárková M., Žídek J. z 5. třídy a Nierla O., Hrtánek O. a Mikolášová D. ze 4. třídy. Družstvo obsadilo až 7. místo.

                                                                                                                                          Mgr. Martina Kantorová


 

4.12.2018: Šachy

V úterý 4. prosince ve SVČ Klíč ve Frýdku - Místku proběhlo okresní kolo v šachách. Družstvo naší školy tvořené Bartečkovou N. (1. tř.), Bartečkovou V. (2. tř.), Bartečkovou D. (4. tř.) a Čermákem V. (5. tř.) obsadilo 4. místo.

                                                                                                                                            Mgr. Martina Kantorová


 

29.11.2018: Vybíjená

Ve čtvrtek 29. listopadu se v tělocvičně naší školy konalo školní kolo ve vybíjené mezi žáky 4. a 5. třídy. Vyhrálo družstvo 5. třídy.

                                                                                                                                                  Mgr. Martina Kantorová


 

27.11.2018: Halový fotbal

V úterý 27. listopadu se v 1. ZŠ ve Frýdku - Místku uskutečnilo pro starší děvčata okresní kolo v halovém fotbalu. Turnaje se zúčastnily dívky z 9. třídy: Lančová S., Liberdová A., Liberdová K., Ondračková P., Zelinová B., Svojanovská M. a Dudová A. Naše družstvo obsadilo 4. místo.

                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová


 

6.12.2018: Mikuláš ve škole

Čtvrtek 6. prosinec byl dnem sv. Mikuláše. Žáci 9. třídy se v tento den převlékají za čerty , anděly a nechybí ani důstojný Mikuláš. Pro hodné děti bylo v tělocvičně připraveno nebe, v němž děti hrály různé hry, dostávaly sladké odměny a nezbytnou hvězdičku na čelo.
Horší situace čekala na celoroční zlobivce. Ti byli odneseni do pekla, to se nacházelo v 9. třídě. Šlo o temné doupě vystlané senem, uhlím a dřevem a zde nezbedníci plnili uložené úkoly - dřepy, kliky ... dokonce i češtinářské písemky. Návštěvníkům pekla byly patřičně začerněny tváře.
Mikuláš s anděly, ale i čerty zavítal rovněž mezi naše nejmenší děti do mateřské školky. A nutno podotknout, že mezi dětmi se našli i hrdinové, kteří se vůbec, ale vůbec nebáli.
Mezi mnohými dětmi Mikuláš zaznamenal úspěch, u některých smíšené pocity. Tak už to bývá. Každopádně deváťáci se na tento úkol pečlivě připravili.

                                                                                                                                                            žáci 9. třídy


 

2.12.2018: Vánoční jarmark

Na chodbě naší školy se po roce opět objevila vánoční výzdoba. Každé ráno nás vítá rozsvícený vánoční stromeček, můžeme si prohlédnout betlém a to vše zásluhou školní družiny.
Ano, ano, začal advent a my jsme ho uvítali pro nás již tradičním způsobem.
V neděli 2. prosince jsme se sešli u obecního úřadu, kde všechny přítomné pozdravil pan ředitel David Hubeňák a pak již následovalo vystoupení žáků naší školy. Nejprve se diváci mohli podívat na pohádku O čertech, kterou sehráli chlapci 8. třídy, a následně žáci 6. třídy zazpívali několik vánočních písní. Hudební vystoupení zakončila Gabka Hlásna z 9. třídy, která zazpívala sólo. Vystoupení žáků připravily paní učitelky Dagmar Raabová a Renáta Dorociaková.
Poté přítomným divákům popřáli klidný advent a radostné Vánoce pan farář Pavel Motyka a pan starosta Jaromír Krejčok.Po společném odpočítání se rozsvítil vánoční strom.
A pak už následoval přesun do teploučka ve škole, kde všechny třídy měly uchystaný vánoční jarmark. Ke koupi byly nejen krásné výrobky, ale i různé dobroty. Za zdařilý jarmark náleží velký dík žákům, učitelům i rodičům.
Zastavme se v tom každodenním spěchu, setkejme se s přáteli a pak v kruhu rodiny přivítejme Vánoce.

                                                                                                                                                Mgr. Dagmar Raabová


 

22.11.2018: Halová kopaná

Ve čtvrtek 22. listopadu se sešli starší žáci, aby si zahráli halovou kopanou. Naši chlapci obsadili 4. místo. Podat co nejlepší výkon se snažili V. Brener, K. Gongol, D. Smyček, S. Gwozdz, V. Randýsek, M. Šostý z 8. třídy a M. Jiříček ze 7. třídy. Toto okrskové kolo se uskutečnilo v 1. ZŠ ve Frýdku - Místku.

                                                                                                                                   Mgr. Martina Kantorová


 

21.11.2018: Stolní tenis

Ve středu 21. listopadu v 5. ZŠ ve Frýdku - Místku proběhlo okresní kolo starších žáků ve stolním tenise. Naši školu reprezentovali z 9. třídy - M. Zerzavý a Š. Zátopek, z 8. třídy - D. Smyček a ze 7. třídy - O. Šilák. Družstvo ze Sedlišť obsadilo 3. místo.

                                                                                                                                             Mgr. Martina Kantorová


 

16.11. 2018: Barevný den

Školní parlament pod vedením p. uč. Fojtíkové zorganizoval na pátek 16. listopadu soutěž nazvanou Barevný den.Každá třída si předem vylosovala barvu, ve které měla v pátek přijít do školy. Žáci byli opravdu poctiví a řada z nich přišla oblečených v dané barvě " od hlavy až k patě" .Za svou aktivní přípravu byli odměněni "žolíkem" , který jim umožňuje nepsat jednu malou písemku ve vybraném předmětu. Zapojily se také paní učitelky a  každá tak své třídě přinesla další body. Nejlepší třídy, ve kterých opravdu přišli všichni v dané barvě byly: 9. třída se žlutou barvou, 8. třída v modré barvě a 7. třída v černé. Všichni jsem si Barevný den užili a zpestřili tak pochmurné podzimní dny.

Mgr. Petra Fojtíková


5.11.2018: Návštěva loutkového divadla

V pondělí 5. listopadu jela 8. a 9. třída společně s paní učitelkami Dagmar Raabovou a Martinou Kantorovou do Divadla loutek v Ostravě na představení Tajný deník Adriana Molea.
Třináctiletý Adrian se cítí být mladým intelektuálem. Život kolem něj se však nevyvíjí tak, jak by si představoval. Jeho matka se stěhuje se sousedem pryč z domova, otec propadá alkoholu, je propuštěn z práce a jejich domácnost se dostává do dluhů.
Adrian miluje dívku Pandoru, ta však začne chodit s jeho spolužákem. Chlapec se dokonce stane předmětem šikany.
Když už se zdá, že situace je pro Adriana neudržitelná, vše se začne obracet k lepšímu. Otce před dluhy zachrání babička, která rovněž vyhledá šikanatéra a dá mu co proto. Matka se vrací zpět k rodině a Adriana spolužáci opět berou díky tomu, že se ve škole dokázal vzepřít proti školní uniformě tím, že začal nosit červené ponožky.
Představení se žákům velice líbilo. I když poukaje na vážné problémy této doby, dokázalo vše podat formou komedie. Žáci odměnili herce dlouho trvajícím potleskem.

                                                                                                                                          žáci 9. třídy


 

1.11.2018: Halloween

Čtvrtek 1. listopad se v naší škole opět nesl v duchu Halloweenu, který si již tradičně pro mladší žáky chystají ti nejstarší, tedy 9. třída.
Děti 1., 2., 3. a 4. třídy zavítaly do tělocvičny, kde pro ně byla uchystána opičí dráha. Protože děti přišly do školy oblečeny v nápaditých kostýmech, vyhodnocovalo se jejich odění, za které žáčci dostali sladkou odměnu.
Pro žáky 5. až 8. třídy byla přichystána v zatemnělé škole cesta odvahy. Na šesti stanovištích musely jednotlivé skupiny plnit zadané úkoly a hledat indície, které jim ukazovaly cestu na další stanoviště. Hledat indícii nejen v mouce a špagetách, ale i v rozšlehaných vajíčkách není vždy příjemné. Na některých stanovištích byla skutečně tma tmoucí a to zase vyžadovalo odvahu. Každopádně všechny skupiny přece jen zdárně doklopýtaly do cíle, kde je čekal podpis do knihy přeživších.
9. třídě náleží poděkování za přípravu a průběh celé akce.

                                                                                                                                                Ti, kteří to zvládli


 

25.10.2018: Výročí založení republiky

Ve čtvrtek 25. října si Základní škola v Sedlištích společně s obecním úřadem a občany vesnice připomenuli 100 let od založení Československé republiky v roce 1918.
Slavnostní shromáždění se uskutečnili v naší škole. Setkání zahájily žákyně 9. třídy, které seznámily diváky formou  pásma se vznikem republiky a jejími prvními kroky ve 20. letech 20. století. Pásmo bylo prokládáno lidovými písněmi, které zazpívaly děti ze 6. třídy. Nechyběla oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach, synku, synku ani československá státní hymna. Vystoupení žáků připravily paní učitelky Renáta Dorociáková a Dagmar Raabová. 
Následoval proslov starosty obce Ing. Jaromíra Krejčoka, který podrobně zmapoval události roku 1918 od 14. do 31. října. Vyzval mladou generaci, aby se zajímala o minulost, protože dnešní dostatek musel být v předchozím období tvrdě vybojován.
Následovalo slavnostní odhalení busty našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, kterou škole věnoval obecní úřad. Naší republice je 100 let, tak zněl nápis na nástěnce, kterou k této slavnostní příležitosti udělali členové školního parlamentu pod vedením paní učitelky Petry Fojtíkové.
K oslavám 28. října náleželo i vysázení tří stromů - lípy, dubu a buku - v obecním parku. V důsledku nepříznivého počasí byly tyto stromy zasazeny již v dopoledních hodinách.
Na závěr nechybělo ani pohoštění přítomných.
Celá akce byla důstojnou připomínkou 100. výročí vzniku Československé republiky. Popřejme naší republice a lidem v ní dalších 100 let klidného a spokojeného života v míru.

                                                                                                                                           Mgr. Dagmar Raabová


 

24.10.2018: 100 let republiky

Ve středu 24. října zavítal do školy Mgr. Polášek, který pracuje v muzeu Beskyd ve Frýdku - Místku. Postupně žákům 4., 7., 8. a 9. třídy promítl prezentaci a vyprávěl o událostech vzniku republiky v roce 1918. Přednášející si povšiml situace nejen v Praze, ale i ve Frýdku - Místku. Stejnou přednášku absolvovali žáci 5. třídy již v předchozím období. 
Kromě fotografií si žáci mohli prohlédnout knihy, medaile, návrhy naší státní vlajky, vánoční pohlednice ...
Přednáška žáky zaujala.

                                                                                                                                                                     žáci 9. třídy


 

18.10.2018: Návštěva střední odborné školy

Ve čtvrtek 18. října pro nás přijel autobus a odvezl nás do Střední odborné školy zemědělské Na Hrázi ve Frýdku - Místku.
Někteří z nás si mysleli, že to bude pěkná nuda, ale velice jsme se mýlili. 
Ve škole jsme se rozdělili do dvou skupin a pak už nás čekaly zajímavé úkoly. Například jsme zkoušeli dojit umělou krávu. Nebyla to žádná sranda. Nejlepší dívčí výsledek byl 1,4 l nadojeného mléka za 1 minutu a nejlepší klučičí výkon byl 2,1 l. Každý z nás se stál řidičem traktoru. Vše dopadlo dobře, žádné stavení jsme nezbourali a nebyl nikdo zraněn.V kovárně jsme si vyzkoušeli kování hřebíků, také jsme úspěšně šroubovali. Nechybělo ani aranžování sušených květin s různými přírodními materiály.
S velmi příjemným prostředím jsme se jen neradi loučili.

                                                                                                                                                                      žáci 9. třídy


 

27.9.2018: Přespolní běh

Ve čtvrtek 27. září se uskutečnilo v Dobré okrskové kolo přespolního běhu pro žáky I. stupně.
Za naši školu závodili žáci 2. třídy - A. Koběluš, V. Bartečková, 3. třídy - N. Fridrichová, S. Malinovský, 4. třídy - E. Drescherová, V. Koběluš, 5. třídy - I. Kaminská, V. Pohludka.
Umístění:
1. místo - A. Koběluš (2. tř.)
3. místo - N. Fridrichová (3. tř.)
4. místo - E. Drescherová (4. tř.)
5. místo - V. Bartečková (2. tř.), I. Kaminská (5. tř.)

Do okresního kola postoupil z 1. místa A. Koběluš z 2. třídy. Závodilo se v Jablunkově, kde chlapec obsadil 6. místo.
Všichni žáci za velmi pěkné výkony zaslouží poděkování.

                                                                                                                                       Mgr. Martina Kantorová 

4.10.2018: Mezinárodní den zvířat

Školní parlament pod vedením paní učitelky Petry Fojtíkové uspořádal k Mezinárodnímu dni zvířat, který připadá na 4. října, sbírku pro psí útulek v Sedlištích. Děti a také paní učitelky donesly spoustu granulí, pamlsků a konzerv pro čtyřnohé kamarády. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.

                                                                                                                                             Mgr. Petra Fojtíková


1.10.2018: Anglické divadlo

V pondělí 1. října jela 8. a 9. třída spolu s paní učitelkami Petrou Fojtíkovou a Petrou Matuškovou do Ostravy. Byli jsme pozváni, abychom zhlédli divadelni představení Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. Komedii nacvičili studenti ostravského gymnázia v hodinách angličtiny, takže celé představení bylo sehráno v anglickém jazyce.
Skřítek Puk se svou kouzelnou květinou nadělal pěkné zmatky mezi milenci, ale v závěru bylo vše napraveno. 
Gymnáziste podali velmi pěkné herecké výkony, jen v té angličtině jsme se my, diváci, sem tam ztráceli. Přesto jsme byli rádi, že jsme hru Sen noci svatojánské viděli.

                                                                                                                                                             žáci 9. třídy


21.9.2018: Den prevence

V pátek 21. září pozvala do školy v rámci Dne prevence paní učitelka Petra Matušková kapelu, která měla název Abraka muzika. Kapelu tvořili dva hudebníci - Robin a Petr.
První vystoupení bylo určeno pro děti I. stupně a ty byly z vystoupení tak nadšené, že roztančily celou tělocvičnu.
Druhé vystoupení pak zhlédli žáci II. stupně. Žáci podle hudebních ukázek určovali jednotlivé hudební žánry. Pak byla vytvořena žákovská kapela, kdy žáci hráli na popelnici, plastovou láhev, vozembouch, vařečky a další prapodivné nástroje. Dalším úkolem bylo vymyslet 5 slov a na ně složit písničku. Žáci se také dověděli, jak se písně nahrávají. 
Šlo o velmi vydařenou akci, která děti nejen pobavila, ale i poučila.

                                                                                                                                            žáci 8. třídy


19.9.2018: Legiovlak

Ve středu 19. září jsme se společně s paní učitelkou Dagmar Raabovou vydali na frýdecké vlakové nádraží, protože právě zde bylo přistaveno netradiční muzeum na kolejích - Legiovlak.
U vlaku nás přivítal mladý legionář, který nám v prvním vagoně pustil film, jenž vyprávěl o našich mužích, kteří za 1. světové války sloužili v legiích. Československé legie vznikly ve Francii, Itálii a Rusku. Do legií vstupovali českoslovenští občané, kteří žili v zahraničí, nebo váleční zajatci.. Nejvíce se proslavily legie, které bojovaly na východní frontě v Rusku. Ty nejprve bojovaly proti Ústředním mocnostem a po vítězství VŘSR se zapojily do boje proti bolševikům.
Po zhlédnutí filmu jsme si prohlédli řadu dalších vagonů, kde byli ošetřováni ranění, kde měli různé dílny - krejčovskou, kovářskou ..., podívali jsme se na polní kuchyni, jídelnu i vagon, kde spali. Zajímavý byl vagon polní pošty, vagon velitele s místností pro porady velitelů. Nechyběla ani prohlídka ozbrojeného vagonu, jehož zbraně útočily na nepřítele. Součástí výzbroje byl i kanón, který jsme si mohli prohlédnout.
Naše prohlídka byla zakončena v plukovní prodejně, v níž si mohli legionáři zakoupit něco na přilepšenou. My jsme zde měli možnost zapsat do návštěvní knihy, jak se nám prohlídka Legiovlaku líbila, což jsme učinili, protože pan průvodce byl super. Dokázal nám zajímavým způsobem přiblížit život legionářů, o kterých jsme toho příliš nevěděli.
Tento způsob výuky dějepisu se nám moc líbil.

                                                                                                                                                               žáci 8. třídy


12.9.2018: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Ve středu 12. září jela 1., 2., 3., 4. a 5. třída do Ostravy, kde jsme navštívili loutkové divadlo. Zhlédli jsme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. 
Starý král chtěl, aby se princ oženil a ujal se vlády v království. Princ se rozhodl pro jednu z nabízených princezen, ale ta byla v moci zlého krále a bylo nutno ji vysvobodit. Princ dostal úkol po tři noci princeznu uhlídat, což se mu nikdy nepodařilo. Brzy ráno ji vždy nalezl díky tří kamarádů, kteří mu pomáhali. Poprvé se princezna proměnila v jablko, druhou noc v drahokam a třetí noc v prsten. Protože princ splnil zadané úkoly, mohl si princeznu odvést domů. A byla svatba. Pohádka měla šťastný konec.
Představení se nám moc líbilo.

                                                                                                                                     žáci 5. třídy


3.9.2018: Nový školní rok 2018/2019

V pondělí 3. září byl v kulturním domě slavnostně zahájen školní rok 2018/2019. Pan starosta Ing. Jaromír Krejčok představil žákům i rodičovské veřejnosti nového ředitele školy Mgr. Davida Hubeňáka. 
V letošním školním roce navštěvuje naši školu celkem 226 žáků, z toho na I. stupni je 132 žáků a na II. stupni 94 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 24 žáčků a o jejich první kroky se postará paní učitelka Mgr. Renáta Dorociáková. Nedílnou součástí naší školy je i mateřská škola, do níž dochází 72 dětí. Ve školce pracují celkem 3 oddělení, z toho dvě jsou umístěna v nové budově školky, která byla zbudována za necelý rok. Jde o velmi vkusnou stavbu s hezky upraveným okolím. 
Žáci 1. až 4. třídy mohou po vyučování navštěvovat školní družinu. Rovněž zde pracují 3 oddělení, která pojmou celkem 90 žáků. 
Do učitelského sboru nově přibyli Mgr. Jana Drobniaková a Ing. Jan Fryč, novým pedagogickým asistentem se stal Alois Olšovský. 
Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách některý z nabízených kroužků. Jsou to - angličtina pro děti v mateřské školce, angličtina pro 2. a 3. třídu, včelařský kroužek, hra na klavír, matematický kroužek a kroužek školního časopisu.
V tomto školním roce bude ve škole probíhat projekt Sportuj ve škole. Projekt je určen pro děti ve školní družině a bude zaměřen na míčové hry. Škola bude rovněž pokračovat v navazujícím projektu EU šablony II. Nadále budeme zapojeni do akcí Slezské brány a sportovních aktivit v rámci AŠSK.
I v letošním školním roce se uskuteční pěvecká soutěž nejen pro naše děti, ale i pro děti okolních škol. Advent zahájíme již osvědčeným vánočním jarmarkem, rovněž nebude chybět vystoupení našich dětí ke Dni matek. Menší žáci se mohou těšit na plavecký výcvik, žáci 6. třídy na adaptační kurz a starší žáci na lyžařský výcvik. Ke konci školního roku proběhne pro děti I. stupně škola v přírodě.
Nadále bude pokračovat spolupráce se slovenskou partnerskou školou v Podvysoké. Velmi dobrá je spolupráce se Spolkem rodičů, který působí při naší škole a který pomáhá nejen finančně při různých sportovních a kulturních akcích.
Žáky naší školy čeká především vzdělávání, ale i zpestření v podobě návštěvy místní i městské knihovny, muzea Beskyd, loutkového divadla, různých soutěží a v závěru školního roku pak neodmyslitelných školních výletů. 
Práce i úkolů je celá řada, takže popřejme žákům, pedagogům, ale i rodičům mnoho elánu a štěstí.

                                                                                                                                 Mgr. Dagmar Raabová


7.9.2018: Divadlo loutek

V pátek 7. září jela 6. a 7. třída společně s paní učitelkami Petrou Matuškovou a Janou Drobniakovou do Ostravy na loutkové divadelní představení Hodina Komenského. 
Nezbední poškoláci se postupně dovídají o životě a díle Jana Amose Komenského. Komenský žil v 17. století a jeho život nebyl vůbec jednoduchý. Mor mu sebral manželku a děti, pro své náboženské přesvědčení musel opustit svou vlast. Jako řada emigrantů i on se usadil v polském Lešně, kde mu při velkém požáru shořelo celé jeho dílo. Komenský se však nevzdal a pokračoval ve své práci dále. Jako výborný pedagog, který prosazoval moderní metody ve výuce, byl zván do řady zemí, aby se zde zasadil o inovaci vzdělání.
Divadelní představení se nám velice líbilo, bylo vtipné a přitom jsme se dověděli mnoho nových informací. 

                                                                                                                                            žáci 7. třídy


TOPlist