Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Školní jídelna má nové telefonní číslo, je možno odhlašovat strávníky do 14.00hod telefonicky, po 14.00hod pouze přes SMS 730 512 389 a na email eatroom.sedliste@seznam.cz do 6.00hod

 

U bezhotovostních plateb, budou staženy všechny pracovní dny - je nutné si jednotlivě odhlásit dny, kdy se strávníci nebudou stravovat. Pro základní školu se prázdniny a státní svátky odhlašují automaticky.

Všichni strávníci budou automaticky přihlašování na celý měsíc dopředu, je tedy nutné v případě nepřítomnosti strávníka, stravu odhlásit.


Výběr stravného na prosinec 2017

Bezhotovostní platby na měsíc prosinec budou staženy 27.11.2017

Stravné dny v prosinci 16 dní pro zš i mš
Vánoční prázdniny jsou od 23.12.2017 do 2.1.2018 včetně  -  strava bude automaticky odhlášena pro všechny strávníky 

 

Výběrové dny na měsíc prosinec pouze v tyto dny

1.12.2017    od       6.30 -  do 13.00 hod.   

4.12.2017    od       6.30 -  do 13.00 hod. 


 

 

Základní a mateřská škola

                                oběd

    3 – 6 let                  29,00 Kč celkem (přesnídávka,oběd,svačina)
         
 7 let                  35,00 Kč celkem (přesnídávka,oběd,svačina)
 
 7 – 10 let                  21,00 Kč
11 – 14 let                  24,00 Kč
15 a více let               30,00 Kč
       dospělí                30,00 Kč
režijní náklady           25,00 Kč

 

Zařazování žáků – strávníků do věkových skupin je dle vyhlášky 107/2005 a to podle věku dosaženého k datu 31.8. daného školního roku.


 3.10.2017

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště
Sedliště 203
739 36 Sedliště

 

Důležité upozornění !!!

Ve čtvrtek  19.10.2017 z důvodů přerušení dodávky elektrické energie se nebude vařit pro strávníky základní školy ani pro cizí strávníky. Strava bude všem strávníkům odhlášena.

Pro strávníky z mateřské školy a pečovatelské služby bude na tento den strava zajištěna.

Děkujeme za pochopení.

 

Vedoucí školní jídelny

Ženčuchová Pavlína

Nový školní rok 2017/2018 ve stravování


Stravování v novém školním roce, bude probíhat stejně jako v minulém roce.

Strávníci platící bezhotovostní formou budou přihlášení ke stravování automaticky, stravné bude staženo ke konci srpna.
Pro žáky ZŠ se 4.9.2017 nevaří ! Strava bude přihlášena pro strávníky platíci bezhotovostně od úterý 5.9.2016 v případě nepřítomnosti je NUTNÉ ODHLÁŠENÍ!!!

Strávníci platící v hotovosti a noví strávníci- uhradí stravné 1.9.2017  nebo 4.9.2017od 6.30hod do 13.00hod v pokladně šj, bez úhrady stravného NEBUDOU STRÁVNÍCI KE STRAVOVÁNÍ PŘIHLÁŠENI !!!

Strávníci z mateřské školy budou ke stravování přihlášeni od 4.9.2017 všichni.

Bezhotovostní platby stravného

Od března 2014 bude v naší škole možno platit stravné bezhotovostně. Prosíme zájemce o bezhotovostní platbu, aby si u své banky zřídili  souhlas s inkasem. Pro ostatní strávníky bude nadále fungovat výběr stravného hotovostní formou v určené výběrové dny.

Bližší informace naleznete v následujícím dokumentu.

Bezhotovostni _platby_stravneho.pdf


Úhrada stravného se provádí vždy PŘEDEM, tak aby stravné bylo uhrazeno před datem výdeje stravy. V opačném případě nemůže být strava vydána.

 

Pokud dítě onemocní,lze první den nemoci odebrat zaplacenou stravu v ceně potravin, následující dny nemoci může být strava odebírána pouze za plnou cenu, tzn. Včetně poměrných režijních nákladů.

 

STRAVA SE ODHLAŠUJE VŽDY DEN PŘEDEM

 

V případě nepředvídatelných okolností (onemocnění dítěte,apod.) se strava odhlašuje nejpozději do 6.00 hodin prostřednictvím internetu (emailem) nebo telefonicky 
na tel.čísle  595 532 780 nebo 730 512 389 do 14.00 hod.

 

Sedliště 1.9.2013


TOPlist