Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Školní jídelna má nové telefonní číslo, je možno odhlašovat strávníky do 14.00hod telefonicky, po 14.00hod pouze přes SMS 730 512 389 a na email eatroom.sedliste@seznam.cz do 6.00hod

 

                                           
V týdnu od 12.6. až do 16.6.2017 se koná škola v přírodě, všichni  žáci z 1.stupně budou hromadně ze stravování odhlášeni - pokud se někdo školy v přírodě neúčastní musí si obědy přihlásit

 

V den vysvědčení 30.6.2017 se pro žáky základní školy NEVAŘÍ !

 

U bezhotovostních plateb, budou staženy všechny pracovní dny - je nutné si jednotlivě odhlásit dny, kdy se strávníci nebudou stravovat. Pro základní školu se prázdniny a státní svátky odhlašují automaticky.

Všichni strávníci budou automaticky přihlašování na celý měsíc dopředu, je tedy nutné v případě nepřítomnosti strávníka, stravu odhlásit.


Výběr stravného na červenec 2017 pouze v hotovosti!!!

Stravné dny v červenci 13 dní pro mš, přihlášené budou děti dle seznamu v mš

 

Výběrové dny na měsíc červenec pouze v tyto dny

30.6.2017    od       6.30 -  do 12.00 hod.   

3.7.2017    od       6.30 -  do 12.00 hod. 


 

 

Základní a mateřská škola

                                oběd

    3 – 6 let                  29,00 Kč celkem (přesnídávka,oběd,svačina)
         
 7 let                  35,00 Kč celkem (přesnídávka,oběd,svačina)
 
 7 – 10 let                  21,00 Kč
11 – 14 let                  24,00 Kč
15 a více let               30,00 Kč
       dospělí                30,00 Kč
režijní náklady           25,00 Kč

 

Zařazování žáků – strávníků do věkových skupin je dle vyhlášky 107/2005 a to podle věku dosaženého k datu 31.8. daného školního roku.


Nový školní rok 2016/2017 ve stravování


Stravování v novém školním roce, bude probíhat stejně jako v minulém roce.

Strávníci platící bezhotovostní formou budou přihlášení ke stravování automaticky, stravné bude staženo ke konci srpna.
Pro žáky ZŠ se 1.9.2016 nevaří ! Strava bude přihlášena od pátku 2.9.2016 v případě nepřítomnosti je NUTNÉ ODHLÁŠENÍ!!!

Strávníci platící v hotovosti - uhradí stravné 1.9.2016 od 6.30hod do 13.00hod v pokladně šj, bez úhrady stravného NEBUDOU STRÁVNÍCI KE STRAVOVÁNÍ PŘIHLÁŠENI !!!

Bezhotovostní platby stravného

Od března 2014 bude v naší škole možno platit stravné bezhotovostně. Prosíme zájemce o bezhotovostní platbu, aby si u své banky zřídili  souhlas s inkasem. Pro ostatní strávníky bude nadále fungovat výběr stravného hotovostní formou v určené výběrové dny.

Bližší informace naleznete v následujícím dokumentu.

Bezhotovostni _platby_stravneho.pdf


Úhrada stravného se provádí vždy PŘEDEM, tak aby stravné bylo uhrazeno před datem výdeje stravy. V opačném případě nemůže být strava vydána.

 

Pokud dítě onemocní,lze první den nemoci odebrat zaplacenou stravu v ceně potravin, následující dny nemoci může být strava odebírána pouze za plnou cenu, tzn. Včetně poměrných režijních nákladů.

 

STRAVA SE ODHLAŠUJE VŽDY DEN PŘEDEM

 

V případě nepředvídatelných okolností (onemocnění dítěte,apod.) se strava odhlašuje nejpozději do 6.00 hodin prostřednictvím internetu (emailem) nebo telefonicky 
na tel.čísle  595 532 780 nebo 730 512 389 do 14.00 hod.

 

Sedliště 1.9.2013


TOPlist